סילבוסים לשנת תשפ"א

סילבוסים לשנת תשפ"א 

שם מרצה  פרטי הקורס

ד"ר אהרן עמית 

בבלי וירושלמי שבת : עיון משווה (הרצאה)

בבלי וירושלמי שבת : עיון משווה (סמינריון)

הסיפור האמוראי בבבלי ובירושלמי (הרצאה)

הסיפור האמוראי בבבלי ובירושלמי   (סמינריון)

הספרות התנאית:התהוותה ועריכתה 

הספרות האמוראית: התהוותה ועריכתה

ד"ר אהרון ארנד 

עולם התפילה 

עולם בית הכנסת

מבוא לפרשנות המשנה 

הדרכה ביבליוגרפית 

ד"ר ברק כהן

עולמם של האמוראים:דרכי הפרשנות והפסיקה (הרצאה)

עולמם של האמוראים:דרכי הפרשנות והפסיקה (סמינריון)

טקסטים תלמודיים (הרצאה)

טקסטים תלמודיים (סמינריון)

דמויות מקראיות (הרצאה)

דמויות מקראיות (סמינריון)

ד"ר ארנון עצמון 

 

מבוא למדרש ואגדה 

 

מגילת אסתר בראי האגדה (הרצאה)

מגילת אסתר בראי האגדה (סמינריון)

סיפורי בראשית בראי אגדה (הרצאה)

סיפורי בראשית בראי אגדה (סמינריון)

בשבילי האגדה:עיון במדרשי חז"ל

פרופ' ג'פרי וולף

עולמות מתנגשים:ההלכה באיטליה בתקופת הרנסנס

פרופ' דוד הנשקה

כתבי ההלכה של הרמב"ם (הרצאה)

כתבי ההלכה של הרמב"ם (סמינריון)

ספרא וספרי-מבוא וסוגיות (הרצאה)

ספרא וספרי-מבוא וסוגיות (סמינריון)

ד"ר חיים בורגנסקי

הלכה,חברה ומגדר (הרצאה)

הלכה, חברה ומגדר (סמינריון)

פרקים בהתפתחות ההלכה (הרצאה)

פרקים בהתפתחות ההלכה (סמינריון)

מועדי ישראל בהתפתחותם (קורס מתוקשב)

ד"ר יהודא גלינסקי

על הספרות ההלכתית בצרפת 

על הספרות ההלכתית בספרד

עולם הספר של ימי הביניים (הרצאה)

עולם הספר של ימי הביניים (סמינריון)

 

ד"ר יונתן פיינטוך

ההקשר ההלכתי של האגדה בתלמוד הבבלי (הרצאה)

ההקשר ההלכתי של האגדה בתלמוד הבבלי (סמינריון)

פרופ' לייב מוסקוביץ

 

טקסטים מן הירושלמי-מועד (הרצאה)

טקסטים מן הירושלמי-מועד (סמינריון)

על דרך התהוות המושגים בספרות חז"ל (הרצאה)

על דרך התהוות המושגים בספרות חז"ל (סמינריון)

תלמודה של ארץ ישראל (קורס מתוקשב)

 

ד"ר מרדכי סבתו 

מצוותיו של חג הסוכות בספרות חז"ל: סוגיות בבבלי סוכה (הרצאה)

מצוותיו של חג הסוכות בספרות חז"ל: סוגיות בבבלי סוכה (סמינריון)

 עיצוב חג הפורים בספרות חז"ל: סוגיות בבבלי מגילה (הרצאה)

עיצוב חג הפורים בספרות חז"ל: סוגיות בבבלי מגילה (סמינריון)

 

ד"ר עוזיאל פוקס 

פרקי אבות וסוגיות במחשבת חז"ל (הרצאה)

פרקי אבות וסוגיות במחשבת חז"ל (סמינריון)

סוגיות הלכתיות ופרשניות- גאונים וקראים (הרצאה)

סוגיות הלכתיות ופרשניות- גאונים וקראים (סמינריון)

ד"ר פנחס רוט

תשובות חכמי פרובנס וקטלוניה (הרצאה)

תשובות חכמי פרובנס וקטלוניה (סמינריון)

דיני נישואין וגירושין בימי הביניים (הרצאה)

דיני נישואין וגירושין בימי הביניים (סמינריון)

מבוא לספרות הראשונים (קורס מתוקשב)

 

ד"ר בנימין קצוף

סדרי הלימוד בישיבות הגאונים 

ספרות הגאונים המוקדמת 

מבוא לתושבע"פ: תנאים

מבוא לתושבע"פ: אמוראים

משנה ותוספתא ברכות  (הרצאה)

משנה ותוספתא ברכות  (סמינריון)