תואר שלישי

  המחלקה לתלמוד מדריכה את תלמידיה המתקדמים בכתיבת עבודות מחקר לקראת קבלת התואר השלישי, הן במסגרת המסלול הרגיל והן במסגרת המסלול המשולב (עיין תקנון האוניברסיטה ללימודים לתואר השלישי).

א. תנאי קבלה

1.       תואר שני ממוסד אקדמי מוכר עם תיזה.

2.       למסלול המשולב מתקבלים תלמידים שהתמחו בתלמוד או בתושב"ע בהיקף של מקצוע ראשי והצטיינו בלימודיהם.

3.       כתיבת תזה לתואר שני בתלמוד, או השלמת תזה ועבודת שוות ערך לתלמידים שלא כתבו תיזה במסגרת התואר השני שלהם

4.    ראיון אישי.

ב. דרישות

1.       כתיבת מחקר מתקדם (דיסרטציה) בהדרכת מנחה מטעם המחלקה.

2.       השתתפות בקורסים. תכנית הלימודים תיקבע על ידי ראש המחלקה באופן אישי לכל תלמיד, בהתחשב בלימודיו הקודמים ובתחום מחקרו, ובתיאום  עם המנחה.

3.       השתתפות במפגשי תלמידי מחקר לכל אורך הלימודים. 

נהלי עבודה שוות ערך והשלמת תזה

מסלולי הלימודים ותנאי הקבלה

חוברת פרטי מידע תשפ"ג

לאתר ההרשמה לתארים מתקדמים