English שלחו לחבר

תואר שלישי

  המחלקה לתלמוד מדריכה את תלמידיה המתקדמים בכתיבת עבודות מחקר לקראת קבלת התואר השלישי, הן במסגרת המסלול הרגיל והן במסגרת המסלול המשולב (עיין תקנון האוניברסיטה ללימודים לתואר השלישי).

א. תנאי קבלה

1.       תואר שני ממוסד אקדמי מוכר עם תיזה.

2.       למסלול המשולב מתקבלים תלמידים שהתמחו בתלמוד או בתושב"ע בהיקף של מקצוע ראשי והצטיינו בלימודיהם.

3.       כתיבת תזה לתואר שני בתלמוד, או השלמת תזה ועבודת שוות ערך לתלמידים שלא כתבו תיזה במסגרת התואר השני שלהם

4.    ראיון אישי.

ב. דרישות

1.       כתיבת מחקר מתקדם (דיסרטציה) בהדרכת מנחה מטעם המחלקה.

2.       השתתפות בקורסים. תכנית הלימודים תיקבע על ידי ראש המחלקה באופן אישי לכל תלמיד, בהתחשב בלימודיו הקודמים ובתחום מחקרו, ובתיאום  עם המנחה.

3.       השתתפות במפגשי תלמידי מחקר לכל אורך הלימודים. 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 12/09/2019