תואר ראשון

א. תנאי קבלה לתואר ראשון

1.      תעודת בגרות.         

 החל משנת תשפ"ג, סף הקבלה בעברית עבור מועמדים לאוניברסיטה שלמדו בתיכון שבו שפת ההוראה לא היתה עברית יהיה 105 (במקום 84 עד היום) במבחן יע"ל/ יעלנ"טלמועמדים בעלי ציון בעברית של 84-104, תציע האוניברסיטה קורסי קיץ מרוכזים שנועדו להעלות את רמת העברית שלהם. בסיום הקורס הם יידרשו להיבחן במבחן יע"ל/יעלנ"ט ולעמוד בסף הנדרש 105 ומעלה.      

2.     מבחן פסיכומטרי, ציון 85 ומעלה בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או אמי"ר או אמיר"ם (מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 90 ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, אך מחויבים במבחן אמי"ר/אמיר"ם לצורך קביעת רמה באנגלית).             

פרטים נוספים באתר המדור לקבלת תלמידים

לאתר ההרשמה לתואר ראשון

ב. מסלולי לימוד לתואר הראשון

המחלקה לתלמוד מקיימת מספר מסלולי לימוד לתואר הראשון. ואלו הם:

1.       מסלול חד חוגי-  46 ש"ש (92 נ"ז) בתוספת 4 ש"ש (8 נ"ז) בחירה במחלקה המחליפות 4 ש"ש (8 נ"ז)  קורסי יסוד ביהדות מתחום תלמוד  - למי שמבקשים להתמחות בתלמוד ובתורה שבעל פה  בהרחבה ואינם מעוניינים ללמוד מקצוע אחר.

ניתן ללמוד עד 10 שעות בחירה ממחלקות שכנות אך ורק באישור ראש המחלקה.

מס' המסלול: 09101 

 

2.       מסלול *חד חוגי מיוחד לרמי"ם - 30 ש"ש (60 נ"ז) -  מיועד למי שלמדו לפחות 6 שנים במוסד תורני שבו מתקיימים הלימודים לפחות 25 שעות בשבוע (מדרשה, ישיבת הסדר, ישיבה גבוהה ) או לרבנים בעלי הסמכה מוכרת מהרבנות הראשית. שאר תנאי  הקבלה – כמקובל באוניברסיטה. את הלימודים במסלול זה יש להשלים תוך שנתיים.

מס' המסלול: 09102

 

3.       מסלול דו-חוגי- 27 ש"ש (54 נ"ז) בתוספת 4 ש"ש (8 נ"ז) בחירה במחלקה המחליפות 4 ש"ש (8 נ"ז)  קורסי יסוד ביהדות מתחום תלמוד -  למי שמבקשים ללמוד גם במחלקה אחרת המציעה אף היא הסדר של מסלול דו-חוגי.

מס' המסלול: 09260 

 

4.       מסלול דו-חוגי מובנה - 25 ש"ש (50 נ"ז) בתוספת 4 ש"ש (8 נ"ז) בחירה במחלקה המחליפות 4 ש"ש (8 נ"ז)  קורסי יסוד ביהדות מתחום תלמוד - למי שמבקשים ללמוד בהיקף דומה במחלקה אחרת שיש הסכם בינה לבין המחלקה לתלמוד; המחלקות הן: תנ"ך, תולדות עם ישראל, ספרות עם ישראל, לימודי ארץ ישראל, לשון עברית, פילוסופיה יהודית,  יעוץ חינוכי, מנהיגות וניהול מערכות חינוך ולימודים קלסיים.

מספר המסלול: 09250 

 

5.       מסלול ישיר לתואר השני. על פי תקנון האוניברסיטה מקיימת המחלקה לתלמוד מסלול לימודים ישיר לתואר שני, לתלמידים מצטיינים. התכנית מיועדת לתלמידים המצטיינים בלימודיהם לתואר הראשון. תלמידים אלה יכולים להתחיל את לימודיהם לתואר השני בשנה האחרונה ללימודי התואר הראשון. התכנית כפופה לתנאים הנהוגים באוניברסיטה במסלול הישיר, ופרטים עליה ניתן לקבל במזכירות האקדמית ובוועדה לתואר שני.

 

 הבהרה 1: ש"ש (=שעה שנתית) פירושה קורס בן שעה אחת המתקיים מדי שבוע בשבוע במשך שנה אקדמית שלמה, או קורס בן שעתיים המתקיים בסמסטר אחד בלבד. סטודנט הלומד, למשל, במשך שנה שלמה 24 שעות מדי שבוע בשבוע "אגר" באמתחתו 24 שעות שנתיות.

הבהרה 2: רוב תלמידי האוניברסיטה חייבים בלימודי יסוד ביהדות בהיקף של 10 ש"ש, מהם 4 ש"ש בתלמוד. תלמידי המחלקה, בכל המסלולים, חייבים ללמוד את 4 השעות השנתיות של חובת לימודי היסוד בתלמוד מתוך קורסי הבחירה של המחלקה, בנוסף לדרישות הש"ש בהתאם למסלולם. הוראה זו אינה חלה על תלמידים הפטורים מלימודי יסוד. 

 

ג. פירוט הדרישות

1.    להלן פירוט הקורסים לכל התלמידים, לפי מכסת השעות שהתלמיד חייב בהן בכל מסלול. הקורסים מאוגדים ב"אשכולות" לפי תחומיהם.

2.    בחינת בקיאות: כל תלמיד יחויב במשך שנות לימודיו לתואר בבחינת בקיאות אחת, קוד הבחינה 09-901-01. לפרטים ראו  מידע על בחינת בקיאות

3.      התלמידים חייבים במטלות נוספות שהאוניברסיטה מטילה על כל תלמידיה (כגון: פטור בהבעה עברית, שפה זרה, לימודי יסוד ביהדות וקורסים כלליים להשלמת מכסת 64 ש"ש לתואר. תלמידים במסלול רמי"ם פטורים מלימודי יסוד ביהדות וקורסים כלליים). על התלמידים מוטלת החובה לברר בדיוק מהן חובותיהם. 

 

דרישות במסלול חד חוגי:

46 ש"ש (+4 ש"ש בחירה במחלקה) בהיקף הבא:

שנה א:  קורסי חובה בהיקף של 5 ש"ש            

קורסי בחירה            

בחינות בקיאות- חובה בשנים א'-ג

שנים ב'-ג: קורסי בחירה                

שלוש עבודות סמינריוניות  אצל לפחות שני מורים שונים        

 

        דרישות במסלול חד חוגי מיוחד לרמי"ם:

30 ש"ש בהיקף הבא:

שנה א': קורסי חובה בהיקף של 5 ש"ש            

קורסי בחירה

בחינות בקיאות- חובה בשנים א'-ב'

שנה ב': שתי עבודות סמינריוניות  אצל שני מורים שונים

 

דרישות במסלול דו-חוגי מובנה:

25 ש"ש (+4 ש"ש בחירה במחלקה) בהיקף הבא:

שנה א': קורסי חובה בהיקף של 5 ש"ש           

קורסי בחירה           

בחינות בקיאות- חובה בשנים א'-ג'

שנים ב'-ג': קורסי בחירה               

שתי עבודות סמינריוניות אצל שני מורים שונים 

דרישות במסלול דו-חוגי לא מובנה:

27 ש"ש (+4 ש"ש בחירה במחלקה) בהיקף הבא:

שנה א': קורסי חובה בהיקף של 5 ש"ש           

קורסי בחירה           

בחינות בקיאות- חובה בשנים א'-ג'

שנים ב'-ג': קורסי בחירה               

שתי עבודות סמינריוניות  אצל שני מורים שונים

 

רשימת קורסי חובה בתואר ראשון:

  • 09-563-01 מבוא למדרש ואגדה  -  2 ש"ש
  • 091-382-01 מבוא לתושב"ע: תנאים (לסטודנטים שאינם בעלי רקע)   -  1 ש"ש

או        09-380-01 הספרות התנאית: התהוותה ועריכתה (לבעלי רקע)  -  1 ש"ש

  • 091-384-01  מבוא לתושב"ע: אמוראים (לסטודנטים שאינם בעלי רקע)  -  1 ש"ש

או       09-389-01 הספרות האמוראית: התהוותה ועריכתה (לבעלי רקע)    1 ש"ש

  • 09-101-01 הדרכה ביבליוגרפית   -  1 ש"ש
  • 09-901-01 בחינה בביבליוגרפית לתלמידי תואר ראשון    -  ללא נקודות זכות