שלחו לחבר

מידע לתארים מתקדמים

תנאי קבלה לתואר השני

תנאי הקבלה ללימודי התואר השני הם: א. תואר ראשון בציון ממוצע של 76 לפחות. תלמידים מצטיינים בלימודיהם לתואר הראשון יכולים להירשם לאחד ממסלולי התואר השני לפני סיום התואר הראשון בתכנית הנקראת "מסלול ישיר לתואר שני".  תלמיד שבלימודי התואר הראשון  לא התמחה בתושב"ע כחוג ראשי יחויב בהשלמות בהתאם למסלול שלו כמפורט להלן. ב. ראיון אישי למועמדים למסלול א' עם ראש המחלקה.

 מסלולי  לימוד לתואר השני

בלימודי התואר השני קיימים שלושה מסלולים: מסלול א', הכולל כתיבת מחקר מתקדם (תזה); מסלול ב' המיועד לאלה הרוצים להרחיב את ידיעותיהם מבלי להתמקד במחקר. הקורסים והמטלות האחרות הנדרשים ייקבעו בהתאם לרקע התלמיד/ה. במחלקה לתלמוד קיים מסלול משולב לתואר השלישי שבוגרי תלמוד/תושב"ע שהצטיינו במיוחד בלימודיהם בתואר הראשון יוכלו להשתלב בו. ראה פרטים בתכנית המחלקה לתלמוד לתואר השני.

מידע לתואר שלישי

          המחלקה לתלמוד מדריכה את תלמידיה המתקדמים בכתיבת עבודות מחקר לקראת קבלת התואר השלישי, הן            במסגרת המסלול הרגיל והן במסגרת המסלול המשולב (עיין תקנון האוניברסיטה ללימודים לתואר השלישי).

תאריך עדכון אחרון : 01/03/2019