מידע לתארים מתקדמים

תנאי קבלה לתואר השני

תנאי הקבלה ללימודי התואר השני הם:

 א. תואר ראשון בציון ממוצע של 76 לפחות. תלמידים מצטיינים בלימודיהם לתואר הראשון יכולים להירשם לאחד ממסלולי התואר השני לפני סיום התואר הראשון בתכנית הנקראת "מסלול ישיר לתואר שני".  תלמיד שבלימודי התואר הראשון  לא התמחה בתלמוד כחוג ראשי יחויב בהשלמות בהתאם למסלול שלו כמפורט להלן.

 ב. ראיון אישי למועמדים למסלול א' עם ראש המחלקה.

 מסלולי  לימוד לתואר השני

בלימודי התואר השני קיימים שלושה מסלולים: מסלול א', הכולל כתיבת מחקר מתקדם (תזה); מסלול ב' המיועד לאלה הרוצים להרחיב את ידיעותיהם מבלי להתמקד במחקר. הקורסים והמטלות האחרות הנדרשים ייקבעו בהתאם לרקע התלמיד/ה. במחלקה לתלמוד קיים מסלול משולב לתואר השלישי שבוגרי תלמוד שהצטיינו במיוחד בלימודיהם בתואר הראשון יוכלו להשתלב בו.

פרטים נוספים לגבי דרישות המחלקה ניתן למצוא בתכנית המחלקה לתלמוד לתואר השני.

לאתר ההרשמה לתארים מתקדמים  

מידע לתואר שלישי

          המחלקה לתלמוד מדריכה את תלמידיה המתקדמים בכתיבת עבודות מחקר לקראת קבלת התואר השלישי, הן במסגרת המסלול הרגיל והן במסגרת המסלול המשולב.

          פרטים נוספים לגבי דרישות המחלקה ניתן למצוא בתכנית המחלקה לתלמוד לתואר השלישי  .

 

את תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים ניתן למצוא באתר בית הספר ללימודים מתקדמים

לאתר ההרשמה לתארים מתקדמים  

 מלגות

       המחלקה מציעה מספר מלגות לתלמידיה על פי שיקולים של הצטיינות בלימודים ומצב כלכלי.

           פרטים נוספים: מלגות  תלמוד ותושב"ע

ד. שכר לימוד

תקנון שכר לימוד באתר שכר לימוד