שלחו לחבר

מידע על תואר ראשון

המגמה לתורה שבעל-פה פועלת כיחידה בתוך המחלקה לתלמוד. ראה לעיל תיאור מטרות המחלקה.

תואר ראשון

א. תנאי קבלה

       תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי*. בנוסף ציון 85 ומעלה במבחן אמיר"ם באנגלית.

ב.  מלגות

       המחלקה מציעה מספר מלגות לתלמידיה על פי שיקולים של הצטיינות בלימודים ומצב כלכלי.

ג.  מבנה הלימודים והדרישות

       ניתן להתמחות באחד מחמשת המסלולים הבאים: מורחב, ראשי, דו-ראשי, דו-ראשי מובנה, דו-ראשי לא מובנה, משני.

דרישות שמיעת הקורסים לפי המסלולים:

1)    מסלול מורחב: 46 שעות שנתיות.

2)    מסלול ראשי: 30 שעות שנתיות.

3)    מסלול דו-ראשי מובנה: 25 שעות שנתיות בצירוף עם המחלקות: תנ"ך, תולדות ישראל ויהדות זמננו, ספרות עם ישראל, לימודי ארץ-ישראל, לשון עברית, פילוסופיה, מחשבת ישראל, לימודים קלאסיים, לימודי מידע, חינוך – במגמת מנהיגות בניהול מערכות חינוך ובמגמת חינוך ייעוץ.

4)    מסלול דו-ראשי לא מובנה: 27 שעות שנתיות בצירוף עם כל מחלקה אחרת באוניברסיטה המציעה מסלול של 27 שעות שנתיות.

*        מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 95 ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה עמ' 1.

בנוסף למספר השעות השנתיות בהתאם למסלול הלימוד, על תלמידי המחלקה למלא את חובתם בלימודי יסוד בתלמוד (4-6 ש"ש) בקורסי הבחירה של המחלקה.

הוראה זו אינה חלה על תלמידים הפטורים מלימודי יסוד.

כמו כן חייבים התלמידים בכתיבת 3-1 עבודות סמינריוניות ובבחינות בקיאות בספרות מחקר.

ד.  אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה

המחלקה לתלמוד והאוניברסיטה הפתוחה מציעים תכנית לאפיק מעבר לתלמידים שסיימו שנה א' באו"פ, ולמדו שלושה קורסים מהרשימה דלהלן (סה"כ 18 נ"ז) בציון 80 לפחות:

הכרה בקורסי או"פ-שנה א'-כדלהלן:

1          מבוא לתורה שבעל-פה יפטור מקורס מבוא כללי לספרות התורה שבעל-פה

(09-380-01 ו 09-389-01 או 10-382-01 ו 10-384-01) ויעניק 2 נ"ז.

2.         פרקי תלמוד יפטור מקורס בחירה בטקסטים תלמודיים ויעניק 2 נ"ז.

3.         מדרש ואגדה יפטור מקורס מבוא לאגדה (09-593-01) ויעניק 2 נ"ז.

4.         עולמם של חכמים – לדמותם של חכמי ישראל בדורות התנאים יפטור מקורס בחירה באגדה ויעניק 2 נ"ז.

5.         סוגיות בעולמם של חכמים יפטור מקורס בחירה באגדה ויעניק 2 נ"ז.

6.         הלכה והגות –קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם יפטור מקורס בחירה בספרות רבנית ויעניק 2 נ"ז.

טבלה השוואיתית לפטורים:

לוח ההקבלות

האוניברסיטה הפתוחה

 

 

אוניברסיטת בר אילן המחלקה לתלמוד ותושבע"פ

מס' קורס

שם הקורס

ניקוד

שם הקורס

10133

מבוא לתורה שבעל פה

2

מבוא כללי לספרות התורה שבעל פה (380-01-09 ו 09-389-01, או 10-382-01 ו 10-384-01)

10105

פרקי תלמוד

2

טקסטים תלמודיים

10446

מדרש ואגדה

2

מבוא לאגדה (06-593-01)

10201

עולמם של חכמים-לדמותם של חכמי ישראל בדורות התנאים

2

קורס בחירה באגדה

10304

סוגיות בעולמם של חכמים

2

קורס בחירה באגדה

10202

הלכה והגות-קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם

2

קורס בחירה בספרות רבנית

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 01/03/2019