שעות קבלה

בימים הקרובים אין מזכירה בכל שעות היום במשרד. ניתן לפנות למייל של המחלקה:

Talmud.Dept@biu.ac.il לעזרה בכל ענייני רישום וקורסים.

המשרד פתוח ביום ראשון מ-8:00 ועד 13:00

יום שני מ-8:00 ועד 16:00

יום שלישי מ-8:00 ועד 16:00

בבנין 410 יהדות חדר 127