שעות קבלה

ניתן לקבוע פגישה עם ראש המחלקה בכל עת. נא לפנות למרכזת המחלקה נועה רמתי לשם קביעת מועד לפגישה.