סגל אקדמי

ראש המחלקה

שם תפקיד טלפון
ד"ר עמית אהרן ראש המחלקה לתלמוד

פרופסור מן המניין

שם תפקיד טלפון
פרופ' הנשקה דוד
פרופ' מוסקוביץ לייב ראש הקתדרא לחקר התלמוד הירושלמי ע"ש מרן הרב הראשי אלוף הרב שלמה גורן זצ"ל
פרופ' מיליקובסקי חיים ראש הקתדרא לתלמוד ע"ש גאספר

פרופסור חבר

שם תפקיד טלפון
פרופ' וולף ג'פרי יוסף

מורה בכיר

שם תפקיד טלפון
ד"ר ארנד אהרן

מרצה

מורה

שם תפקיד טלפון
ד"ר בורגנסקי חיים

חברי סגל שיצאו לגמלאות