שלחו לחבר

סגל אקדמי

ראש המחלקה
שם תפקיד דוא"ל
פרופ' פנחס רוט ראש המחלקה pinchas.roth@biu.ac.il
פרופסור מן המניין
שם תפקיד דוא"ל
פרופ' מרדכי סבתו sabatomr@neto.net.il
פרופ' דוד הנשקה david.henshke@biu.ac.il
פרופ' לייב מוסקוביץ ראש הקתדרא לחקר התלמוד הירושלמי ע"ש מרן הרב הראשי אלוף הרב שלמה גורן זצ"ל leib.moscovitz@gmail.com
פרופסור חבר
שם תפקיד דוא"ל
פרופ' ג'פרי יוסף וולף Jeffrey.Woolf@biu.ac.il
פרופ' פנחס רוט ראש המחלקה pinchas.roth@biu.ac.il
מרצה בכיר
שם תפקיד דוא"ל
ד"ר ארנון עצמון Arnon.Atzmon@biu.ac.il
ד"ר בנימין קצוף Binyamin.Katzoff@biu.ac.il
ד"ר ברק כהן barak.cohen@biu.ac.il
ד"ר יהודא גלינסקי rishonim88@yahoo.com
ד"ר עוזי פוקס uzyfuchsba@gmail.com
ד"ר אהרן עמית Aaron.Amit@biu.ac.il
מורה בכיר
שם תפקיד דוא"ל
ד"ר אהרן ארנד ayahrend@walla.co.il
מורה
שם תפקיד דוא"ל
ד"ר חיים בורגנסקי rav.hoshaya@gmail.com
חברי סגל שיצאו לגמלאות
שם תפקיד דוא"ל
פרופ' מאיר בר-אילן Meir.Bar-Ilan@biu.ac.il
פרופ' חננאל מאק mackha@walla.com
פרופ' יוסף ריבלין עורך משנה בכתב העת האלקטרוני למדעי היהדות JSIJ joseph.rivlin@biu.ac.il
פרופ' יוסף תבורי taborj@mail.biu.ac.il
פרופ' יעקב שפיגל yaakov.spiegel@biu.ac.il
פרופ' אבינועם כהן Avinoam.Cohen@biu.ac.il
פרופ' חיים מיליקובסקי Chaim.Milikowsky@biu.ac.il
פרופ' שלמה זלמן הבלין avlin7@gmail.com
פרופ' שמא פרידמן talmud@netvision.net.il