מלגות

 

במחלקה לתלמוד קיימות מלגות פנימיות צנועות.

כל התלמידים מוזמנים למלא את הטופס למלגה פנימית ולהגישו למזכירות עד לסוף סמסטר א', י"ב בשבט תשפ"ב, 14.01.2022.

את הטופס למלגה פנימית של המחלקה  יש לשלוח למחלקה בדוא"ל לפי הכתובת:  talmud.dept@biu.ac.il

 

בנוסף, מומלץ לפנות לוועדת המלגות באוניברסיטה כדי לברר אפשרויות לקבלת מלגות מהאוניברסיטה.

מידע אודות מלגות האוניברסיטה ניתן למצוא באתר מלגות לתואר שני,  מלגות לתואר שלישי של האוניברסיטה.

 

מידע נוסף על מלגות ניתן למצוא באתר לימודים בישראל: http://www.universities-colleges.org.il/P32473/

ובאתר מלגות:http://www.milgot.co.il/          

 

גם מי שמקבל מלגה מהאוניברסיטה, זכאי למלא טפסים למלגה פנימית.