מלגות

במחלקה לתלמוד קיימות מלגות פנימיות צנועות.

כל התלמידים מוזמנים למלא את הטופס למלגה פנימית ולהגישו למזכירות עד לט"ו בשבט.

בנוסף, מומלץ לפנות לוועדת המלגות באוניברסיטה כדי לברר אפשרויות לקבלת מלגות מהאוניברסיטה. גם מי שמקבל מלגה מהאוניברסיטה - זכאי למלא טפסים למלגה פנימית.

המלגות במחלקה הן: מלגת הצטיינות לתואר שני, ע"ש קולאץ'  

                          מלגת הצטיינות לתואר שני ושלישי ע"ש פלדבלום

                          מלגת הצטיינות ע"ש נפתל-יפה לעבודות מצטיינות

                          מלגות ע"ש שלמה חוצ'נר

                          מלגות ע"ש מר אפרים וגב' סתר פלמר

                          מלגת מטעם המחלקה לתלמוד ע"ש נפתל-יפה

                          מלגות הצטיינות ע"ש ליה גאספר

                          מלגות מהקרן לאברכי ישיבות

ניתן למצוא באתר פרטים על מלגות לתארים מתקדמים (שני ושלישי), וכן טפסים של וועדת מלגות של האוניברסיטה.

טופס למלגה פנימית של המחלקה - יש להגיש למזכירות המחלקה (בנין 410 חדר 127) עד ט"ו בשבט.

מידע נוסף על מלגות ניתן למצוא באתר לימודים בישראל: http://www.universities-colleges.org.il/P32473/

ובאתר מלגות:http://www.milgot.co.il/