שלחו לחבר

מידע למועמדים

מבוא

המחלקה לתלמוד עוסקת בחקר התורה שבעל פה ובהוראתה, על היבטיו הפילולוגיים,הספרותיים, ההיסטוריים והמשפטיים. הספרות הנלמדת כוללת את ספרות התורה שבעל פה לדורותיה, דהיינו: ספרות התנאים והאמוראים, ספרות האגדה והספרות הרבנית שנוצרה בדורות שלאחר חתימת התלמוד ועד ימינו. בקורסי מבוא לומדים תלמידי המחלקה את הגישות והשיטות של המחקר האקדמי בכל תחום, קוראים בספרות המקורות ובספרות המחקר, נחשפים לבעיות העולות מן המחקר המדעי של הטקסטים ורוכשים ומתרגלים כלי מחקר. בקורסים מתקדמים התלמידים מעמיקים את היכרותם עם השיטות המדעיות והמתודולוגיות השונות הנוהגות בכל תחום.

המחלקה פתוחה לכל ורואה חשיבות מרובה בקליטת תלמידים מסוגי רקע שונים.

במסגרת המחלקה קיימת מגמה מיוחדת לתורה שבעל פה המיועדת לתלמידים שאינם בעלי רקע תלמודי נרחב.

המחלקה מציעה מספר מלגות לתלמידיה על פי שיקולים של הצטיינות בלימודים ומצב כלכלי.

תלמידי המחלקה יכולים לקבל רשיון להוראת התורה שבעל-פה במוסדות החינוך במדינת ישראל, כולל מוסדות על-יסודיים, בשיתוף עם בית הספר לחינוך.

מידע על המחלקה לתלמוד

מידע על המגמה תורה שבעל פה

מידע על סגל המחלקה

מידע על מערכת שעות תשע"ט

בחינת בקיאות  תש"ף

 

 

המחלקה לתלמוד

טלפונים 03-5318612/593

פקס 03-7384152

דוא"ל: depttl@mail.biu.ac.il

מיקום: בנין יהדות 410, קומה א', חדר 127

 

 

תאריך עדכון אחרון : 24/09/2019