מידע למועמדים

המחלקה לתלמוד עוסקת בחקר התורה שבעל פה ובהוראתה, על היבטיו הפילולוגיים,הספרותיים, ההיסטוריים והמשפטיים. הספרות הנלמדת כוללת את ספרות התורה שבעל פה לדורותיה, דהיינו: ספרות התנאים והאמוראים, ספרות האגדה והספרות הרבנית שנוצרה בדורות שלאחר חתימת התלמוד ועד ימינו. בקורסי מבוא לומדים תלמידי המחלקה את הגישות והשיטות של המחקר האקדמי בכל תחום, קוראים בספרות המקורות ובספרות המחקר, נחשפים לבעיות העולות מן המחקר המדעי של הטקסטים ורוכשים ומתרגלים כלי מחקר. בקורסים מתקדמים התלמידים מעמיקים את היכרותם עם השיטות המדעיות והמתודולוגיות השונות הנוהגות בכל תחום.

המחלקה פתוחה לכל ורואה חשיבות מרובה בקליטת תלמידים מסוגי רקע שונים.

המחלקה מציעה מספר מלגות לתלמידיה על פי שיקולים של הצטיינות בלימודים ומצב כלכלי.

 

המחלקה לתלמוד

טלפונים 03-5318612/593

פקס 03-7384152

דוא"ל: Talmud.Dept@biu.ac.il 

מיקום: בנין יהדות 410, קומה א', חדר 127