תואר שני

א. תנאי קבלה לתואר השני 

  1. תואר ראשון (ממוסד אקדמי מוכר) בציון ממוצע של לפחות 76. 
  1. מועמדים שלא למדו תלמוד לתואר ראשון יוכלו להתקבל לתכנית ויחויבו בקורסי השלמה בהתאם לרקע לימודיהם. 
  1. החלטות סופיות בקשר לקבלה למסלול לתואר שני הן בסמכות בית הספר ללימודים מתקדמים. 

לאתר ההרשמה לתארים מתקדמים 

ב. מסלולי  לימוד לתואר השני

קיימים שני מסלולים: 

מסלול א' עם תזה - כולל ביצוע מחקר מתקדם (תזה) והגשת עבודת גמר בכתב.       

מסלול ב'  ללא תזה – מיועד לאלה הרוצים להרחיב את ידיעותיהם מבלי להתמקד במחקר.                          

משך הלימודים 

סטודנטים במסלול עם תזה צריכים להשלים את לימודיהם בשלוש שנים (כפוף לאישור בית הספר ללימודים מתקדמים). 
סטודנטים במסלול ללא תזה צריכים להשלים את לימודיהם בשנתיים. 

תוכנית אגדתא: תואר שני מסלול מורים בתורה שבעל פה בתחום האגדה לפרטים לחצו כאן
 

ג. פירוט הדרישות לתואר

מסלול א' - עם עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים 
12 ש"ש (24 נ"ז) כמפורט להלן: 

  • שני סמינריונים, המיועדים לתואר השני, כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות אצל שני מורים שונים  4 ש"ש (8 נ"ז) בציון ממוצע של 90 לפחות. אי-עמידה בממוצע ציון תביא למעבר למסלול ב' ללא תזה (אלא באישור מיוחד של ראש המחלקה). 
  • קורסים המיועדים לתואר השני 8 ש"ש (16 נ"ז). 
  • רישום לקוד תזה החל משנת הלימודים השנייה 

את הצעת המחקר יש להגיש עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה 

הוראות לכתיבת עבודת הגמר 
ראו
תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים. 

בחינת גמר (הגנה על תזה) 

הבחינה המבוססת על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. 

בחינת בקיאות  

פרטים ניתן לקבל במחלקה. 

 לימודי יסוד ביהדות 

תלמידי המחלקה לתלמוד ותורה שבעל פה מחויבים ב-2 ש"ש לימודי יסוד שאינם מאשכול תלמוד. 

פרטים ניתן למצוא באתר בית הספר ללימודי יסוד ביהדות  

 

מסלול להשלמת תזה -

מיועד למי שסיימו תואר שני ללא עבודת מחקר בתלמוד, ומעוניינים לעבור למסלול מחקרי.

פרטים באתר בית הספר ללימודים מתקדמים. 

 

מסלול ב'– ללא עבודת מחקר 

מכסת השעות והסמינריונים 

18 ש"ש (36 נ"ז) כמפורט להלן: 

  • שני סמינריונים, המיועדים לתואר השני, כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות 4 ש"ש (8 נ"ז) אצל שני מורים שונים. 
  • קורסים המיועדים לתואר השני 14 ש"ש (28 נ"ז). 

את הלימודים במסלול ב'  ניתן לסיים בשנת לימודים אחת, בצירוף קורסים מתוקשבים. מתאים במיוחד למורים בשבתון. 

בחינת בקיאות

פרטים ניתן לקבל במחלקה. 

לימודי יסוד ביהדות 

תלמידי המחלקה לתלמוד ותורה שבעל פה מחויבים ב-2 ש"ש לימודי יסוד שאינם מאשכול תלמוד. 

פרטים ניתן למצוא באתר בית הספר ללימודי יסוד ביהדות  

 
מסלול מורים (בתושב"ע) - ללא עבודת מחקר 

למסלול זה מתקבלים מועמדים בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה. . 

 מכסת השעות והסמינריונים  

18 ש"ש (36 נ"ז) כמפורט להלן: 

  • שני סמינריונים, המיועדים לתואר השני, כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות 4 ש"ש (8נ"ז) אצל שני מורים שונים.  
  • קורסים המיועדים לתואר השני 14 ש"ש (28 נ"ז)  

בחינת בקיאות  

פרטים ניתן לקבל במחלקה 

 לימודי יסוד ביהדות  

תלמידי המחלקה לתלמוד ותורה שבעל פה מחויבים ב-2 ש"ש לימודי יסוד שאינם מאשכול תלמוד.  

פרטים ניתן למצוא באתר בית הספר ללימודי יסוד ביהדות  

את הלימודים במסלול ב' ניתן לסיים בשנת לימודים אחת, בצירוף קורסים מתוקשבים. מתאים במיוחד למורים בשבתון .