ספריית המחלקה לתלמוד

ספריית המחלקה לתלמוד ממוקמת מול משרדי המחלקה.

בספריה קיים עושר ומגוון של ספרים, ומתקיימים בה מספר שיעורים של המחלקה.

 

 כתבי יד תלמודיים

 ספריית תצלומי כתבי-היד התלמודיים של מרכז נפתל ממוקמת מול מזכירות המחלקה לתלמוד. בספרייה אוסף גדול של תצלומי כתבי-יד – למעלה מ-1600 פריטים, בעיקר משנה ובבלי, אך גם תוספתא, ירושלמי, מדרשים, גאונים וראשונים.

האוסף כולל כתבי-יד שלמים או חלקיים, וקטעי גניזה. פירוט של כתבי-היד, תכולתם וספריית המקור שלהם נמצא בקטלוג הספרייה. לתשומת לב: הקטלוג נועד לסייע לאיתור התצלומים הנחוצים, אך לצורך רישום מדויק של פרטי כתב-היד יש לבדוק את הרשום בקטלוג כתבי-היד של הספרייה הלאומית. ניתן לעיין בתצלומי כתבי-היד ואף לצלם מאלה שיש להם הרשאה לצילום.

המכון לחקר ההלכה הבתר-תלמודית מחזיק אוסף גדול של תצלומי כתבי-יד של פירוש רש"י לתלמוד, המצוי אף הוא במחלקה לתלמוד, אלא שאוסף זה עדיין אינו כלול בקטלוג הספרייה.

 

רשימת הספרים החדשים של חברי סגל המרצים

 ארנד אהרן, אלף המגן: פירוש על אגדות מסכת מגילה לר' שמריה בן אליהו האקריטי, הוצאת חברת מקיצי נרדמים, ירושלים תשס"ג

ארנד אהרן , פירוש רש"י למסכת מגילה: מהדורה ביקורתית, הוצאת חברת מקיצי נרדמים, ירושלים תשס"ח

הנשקה דוד, שמחת הרגל בתלמודם של תנאים, מאגנס: ירושלים תשס"ז

Cohen Barak S, The Legal Methdology of Late Nehardean Sages in Sasanian Babylonia, Brill 2011 [forthcoming

מאק חננאל, מסודו של משה הדרשן, הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים תש"ע

מאק חננאל, מראשית לבראשית רבה, הוצאת כרמל, ירושלים תש"ע

מוסקוביץ, לייב  הטרמינולוגיה של הירושלמי, ירושלים תשס"ט.

שיבר יאיר ,מעוכבות גט- ראיות, עדים ועדי קידושין בבית הדין הרבני, בהוצאת אוצר המשפט, ישראל, תשס"ח

שיבר יאיר ,משפחוק- סוגיות בבית השפט ובבית הדין, כרך א', בהוצאת אוצר המשפט, ישראל תשס"ט.

שיבר יאיר,משפחוק- סוגיות בבית המשפט ובבית הדין, כרך ב', בהוצאת אוצר המשפט, ישראל תש"ע

Shemesh Aharon,  Halakhah in the Making: The development of Jewish Law from Qumran to the Rabbis, University of California Press; Berkeley Los Angeles, 2009.