ספריית המחלקה לתלמוד

ספריית המחלקה לתלמוד ממוקמת מול משרדי המחלקה.


בספריה קיים עושר ומגוון של ספרים, ומתקיימים בה מספר שיעורים של המחלקה.

 

 כתבי יד תלמודיים

ספריית תצלומי כתבי-היד התלמודיים של מרכז נפתל ממוקמת מול מזכירות המחלקה לתלמוד. בספרייה אוסף גדול של תצלומי כתבי-יד – למעלה מ-1600 פריטים, בעיקר משנה ובבלי, אך גם תוספתא, ירושלמי, מדרשים, גאונים וראשונים.

האוסף כולל כתבי-יד שלמים או חלקיים, וקטעי גניזה. פירוט של כתבי-היד, תכולתם וספריית המקור שלהם נמצא בקטלוג הספרייה. לתשומת לב: הקטלוג נועד לסייע לאיתור התצלומים הנחוצים, אך לצורך רישום מדויק של פרטי כתב-היד יש לבדוק את הרשום בקטלוג כתבי-היד של הספרייה הלאומית. ניתן לעיין בתצלומי כתבי-היד ואף לצלם מאלה שיש להם הרשאה לצילום.

המכון לחקר ההלכה הבתר-תלמודית מחזיק אוסף גדול של תצלומי כתבי-יד של פירוש רש"י לתלמוד, המצוי אף הוא במחלקה לתלמוד, אלא שאוסף זה עדיין אינו כלול בקטלוג הספרייה.

 

מאגרי מידע של מערך הספריות

ניתן לגשת למאגרי מידע הקשורים ישירות  לתלמוד דרך מערך הספריות והמידע של האוניברסיטה

 

רשימת הספרים החדשים של חברי סגל המרצים

מרדכי סבתו, תלמוד בבלי מסכת סנהדרין פרק שלישי: מהדורה, פירוש ועיון משווה במקבילות, (שני כרכים), מוסד ביאליק, ירושלים, תשע"ח.