הרצאות ומחקר לדוגמא

ראו שיעור מוסרט של פרופ' י' ריבלין: דיני משפחה במשפט העברי

ראו שיעור מוסרט של ד"ר ח' בורגנסקי: סוגיות בהלכה ומודרנה, הלכה ומדינה

ראו תאור מחקר של ד"ר א' עצמון: מה אכלה אסתר המלכה? תרבות, זהות והלכה בפירושי חז"ל