בחינת בקיאות

בחינת בקיאות - כל תלמיד יחוייב במשך שנות לימודיו לתואר בבחינת בקיאות אחת, קוד הבחינה בהתאם לתואר.

 

  ביבליוגרפיה יחידה א' לתואר ראשון

 

ביבליוגרפיה יחידה ב' לתואר שני בלי תיזה

 

ביבליוגרפיה יחידה ג' לתואר שני עם תיזה

 

בשנת הלימודים תשפ"ב נוסף בוחן שיתקיים במערכת תומקס ויהווה 10% מן הציון הסופי.

הבוחן יתקיים אי"ה ביום שני 03.01.22 בשעה 21:30 בערב.