סגל מנהלי

שם תפקיד טלפון
גב' נועה רמתי מרכזת המחלקה 03-531-8612

סגל מנהלי לשעבר