המחלקה לתלמוד ותורה שבעל-פה באוניברסיטת בר-אילן

התלמוד עומד בבסיס התרבות היהודית לדורותיה. עולמות המדרש והלמדנות, ההלכה והמחשבה, צמחו מתוך ספרות התורה שבעל-פה. המחלקה לתלמוד ולתורה שבעל-פה עוסקת בכל מרחבי היצירה הרבנית - בספרות התנאים, ובה המשנה, התוספתא ומדרשי ההלכה; בספרות האמוראית: תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי; במדרשי האגדה הקלאסיים והמאוחרים; ובחקר הספרות הבתר-תלמודית: ספרות הגאונים, ספרות הראשונים וספרות האחרונים. המחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר-אילן היא הגדולה מסוגה בעולם, וחברי הסגל שלה הם מן המובילים בתחומי המחקר שלהם.

גלו כל מה שקורה
בואו ללמוד במחלקה לתלמוד!
ד"ר אהרן עמית, מרצה בכיר וראש המחלקה לשעבר, מספר על ההווי ונושאי הלימוד במחלקה לתלמוד.
סגל אקדמי
מחקר: חקר ספרות חז"ל, בעיקר התלמוד הירושלמי ותולדות ההלכה  
כריכת הספר פרסומים
התלמוד הבבלי עומד במרכז חיי הרוח של עם ישראל מזמן היווצרותו ועד עצם היום הזה. התלמוד מחזיק דיונים…
הודעות