המחלקה לתלמוד ותורה שבעל-פה באוניברסיטת בר-אילן

המחלקה לתלמוד ולתורה שבעל-פה עוסקת בכל אוצר התורה שבעל-פה: בספרות התנאים, ובה, המשנה, התוספתא ומדרשי ההלכה; בספרות האמוראית: תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי; ובחקר הספרות הבתר-תלמודית: ספרות הגאונים, ספרות הראשונים וספרות האחרונים. כל המקורות והתקופות השונות נלמדים ונחקרים במחלקה בגישה ביקורתית, בעיון מעמיק ומתוך התייחסות להיבטים היסטוריים, פילולוגיים, ספרותיים ומשפטיים.

המשך