אודות המחלקה

המחלקה לתלמוד ולתורה שבעל-פה עוסקת בכל אוצר התורה שבעל-פה: בספרות התנאים, ובה, המשנה, התוספתא ומדרשי ההלכה; בספרות האמוראית: תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי; ובחקר הספרות הבתר-תלמודית: ספרות הגאונים, ספרות הראשונים וספרות האחרונים. כל המקורות והתקופות השונות נלמדים ונחקרים במחלקה בגישה ביקורתית, בעיון מעמיק ומתוך התייחסות להיבטים היסטוריים, פילולוגיים, ספרותיים ומשפטיים.


באוניברסיטת בר-אילן הסגל הרחב והבכיר בתחום, והמשמעות היא – היצע הקורסים ונושאי המחקר המגוון בישראל. חברי הסגל, הם חוקרים מבריקים עם מוניטין עולמיים ומרצים איכותיים, מיומנים וכריזמטיים. בשיעורים, הם רוקמים את ההלכות ואת הסיפורים הקדומים בסוגיות חברתיות, מוסריות ופילוסופיות, עוסקים בדמויות המופיעות בסיפורים אלו ובעולמות התרבותיים שבהם הן פועלות.

אנשי הסגל מחויבים ומסורים להצלחתך; ובאמצעות יחס אישי והדרכה צמודה הם יוודאו עמידתך בדרישות הגבוהות ומימוש מלוא הפוטנציאל הלימודי והמחקרי שלך.

 

טעימה ממגוון הקורסים: לימוד קלאסי של תלמוד בבלי וירושלמי על הסדר; הסיפור האמוראי בבבלי ובירושלמי; בין אשכנז לצרפת: ספרות ההלכה והפרשנות; תולדות ההלכה בפרובנס; הלכה ומודרנה – הלכה ורפואה; התפילה במשנתם של חז"ל; פוסקים במאה ה-20.

טעימה ממגוון נושאי המחקר: התפתחות ההלכה בבישול גויים בספרד במאה ה-13; עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים במקורות התנאים; מהדורה ופירוש מקיף לפרק "אלו נאמרין": בבלי סוטה פרק שביעי; הסיפור במדרשים מדבי רבי ישמעאל; רבי יצחק מדורא והשערי דורא: דרכו בהלכה ובעריכת ספרו.

המחלקה מציעה תכניות חדשניות וייחודיות, כגון: תואר ראשון לבעלי רקע בתחום התלמוד, לרבנים, לבוגרי ישיבות גבוהות ולבוגרות מדרשות, ההכרה בלימודים קודמים מאפשרת להשלים את התואר בשנתיים ואפילו, במקרים מסוימים, בשנה אחת; תואר ראשון מורחב בתחום התלמוד; תואר ראשון משולב עם תחומים אחרים באוניברסיטה; תוכנית מיוחדת לתואר שני בלי תזה, המתאימה במיוחד למורים.

בוגרי ובוגרות תואר ראשון משמשים מורים ומחנכים במערכות החינוך בארץ ובעולם, והממשיכים לתואר שני ולתואר שלישי משתלבים כמרכזי מגמות וכמנהלים בבתי ספר ועוסקים במחקר ובהוראה באקדמיה בכל רחבי העולם.

לפרטים נוספים