ד"ר אהרן ארנד

דוא"ל
ayahrend@walla.co.il
משרד
בנין יהדות 410 חדר 136
שעות קבלה
ימים א', ג', ה' בתיאום מראש
  קורות חיים

  אהרן ארנד

  קורות חיים

  תאריך לידה: 24.1.64

  השכלה: אוניברסיטת בר אילן:

    תואר ראשון, תלמוד ראשי, תולדות עם ישראל משני: תשמ"ט-תשנ"א

    תואר שני, תלמוד, תשנ"ב-תשנ"ג

    תואר שלישי, תלמוד, עבודת דיסרטציה על הנושא:  פירוש רש"י למסכת מגילה – נוסחו    ותכונתו

    בצירוף מהדורה מדגמית, בהדרכת פרופ' יעקב ש' שפיגל, אושרה: שבט תשנ"ו

  דרגות באוניברסיטה: מורה מן החוץ (1.11.92), מדריך ד"ר (1.10.96), מרצה במחלקה לתלמוד

     (1.4.97), מורה בכיר במחלקה לתלמוד (1.10.07)

     מקום עבודה נוסף: המכללה האקדמית להכשרת מחנכות אפרתה, ירושלים           (תשנ"ו-תשס"ז)

   

  תלמידים שהנחיתי

  א. חניאל נהרי, הספרות ההלכתית לחייל, עבודת גמר לתואר שני, תשס"ג

  ב. מאיר רונן, לאופיו של חג השבועות בעת החדשה, עבודת גמר לתואר שני, תשס"ה

  ג. גדעון קרוטהמר, שימושו של הרש"ז אויערבך בבירורים ריאליים ומחקריים לצורך פסיקת הלכה, עבודה גמר [שוות תזה] לתואר שני, תש"ע

  ד. ישעיהו פישרמן, עיונים בפסקי הרב שלמה אבינר אודות שירה ומוסיקה, עבודת גמר [שוות תזה] לתואר שני, תשע"ב

  ה. ליאור יעקבי, פירוש 'כיצד מברכין' במסכת ברכות לתלמיד רשב"א מארכיון בגירונה, עבודת גמר לתואר שני, תשע"ה

  השתתפות בכנסים אקדמיים:

  1 פירוש ר' שמריה האקריטי לאגדות מסכת מגילה, הקונגרס העולמי השנים עשר למדעי היהדות, ירושלים, כז בתמוז תשנ"ז (1.8.97).

  2 תרבות הגוף בספרות הרבנית בדורות האחרונים, סמינריון מחלקתי, המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן, אייר תשנ"ט (4.99).

  3   Physical Culture in Rabbinical Literature in Modern Times, The 3rd Maccabiah-Wingate International Congress, Wingate Institute, July 12th 2001.

  4 פרשנות התלמוד של ר' יצחק חדאד מתוניסיה בראשית המאה הי"ח, הקונגרס העולמי השלושה עשר למדעי היהדות, כז במנחם-אב תשס"א (16.8.01).

  5 תקנות בתי-הכנסת בישראל בדורות האחרונים, יום עיון מטעם הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת בר אילן, יא באייר תשס"ג (13.5.03).

  6 על הספר 'אלף המגן' על מסכת מגילה לר' שמריה האקריטי, סמינריון מחלקתי, המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר אילן, ב בסיון תשס"ג (2.6.03).

  7 פרשנות התלמוד של ר' רחמים חורי מג'רבה, כנס על הנושא: יהודי תוניסיה: יצירה, מורשת ותרבות, מטעם המרכז למורשת יהדות ספרד ע"ש אהרן ורחל דהאן, אוניברסיטת בר אילן, י בסיון תשס"ג (10.6.03). 

  8 לימוד משנה וחברות משנה בעת החדשה, הכנס השנתי הששי לחקר הגות ומציאות בתולדות החינוך בארץ ישראל ובתפוצות, מטעם אוניברסיטת תל אביב ומכון שוקן, ב בתמוז תשס"ד (21.6.04).

  9 לדרך ההדרת פירוש רש"י לתלמוד, הקונגרס העולמי הארבעה עשר למדעי היהדות, ירושלים, כז בתמוז תשס"ה (3.8.05).

  10 תקנות הקהילה במאות הי"ט-כ', הכנס השנתי השמיני לחקר תולדות החינוך, מטעם אוניברסיטת תל-אביב, מכללת אורנים, א בתמוז תשס"ו (27.6.06).

  11 על מהדירים ומהדורות של ספרים רבניים מימי הביניים, הכנס השנתי של המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן, יט באייר תשס"ז (7.5.07)

  12 על הספר פירוש רש"י למסכת מגילה, סמינריון המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן, כ באדר תשס"ט (16.3.09)

  13 עולם בית הכנסת במשנתו של פרופ' משה ארנד ז"ל, כנס על הנושא 'בית הכנסת נשמת העם', מכון לנדר, ירושלים, א במנחם אב תשס"ט (22.7.09)

  14 ד"ר מאיר רפלד וספרו נתיבי מאיר, סמינריון של המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן, יא בטבת תשע"ג (24.12.12)

  15. Rabbi Yitzhak  Abadi and his approach to legal adjudication, "Sephardic, North African and Middle Eastern Jewish Communities in North America", Concordia University, Montreal, Canada, 23.8.15

   

  מחקר

  פרשנות התלמוד
  עולם התפילה

   

   

  קורסים

  הדרכה ביבליוגרפית

  עולם התפילה

  עולם בית הכנסת

  ארץ ישראל

  מועדי ישראל

   

  פרסומים

  רשימת פרסומים

  אהרן ארנד

  רשימת פרסומים

  ספרים

  1 פרקי מחקר ליום העצמאות, לשכת רב הקמפוס של אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ח, 270 עמ'.

  2 אלף המגן: פירוש על אגדות מסכת מגילה לר' שמריה האקריטי, 248 עמ', הוצאת חברת מקיצי

     נרדמים, ירושלים תשס"ג

  3 פירוש רש"י למסכת מגילה: מבוא ומהדורה, 368 עמ', הוצאת חברי מקיצי נרדמים, ירושלים תשס"ח

  4 פירוש רש"י למסכת ראש השנה: מבוא ומהדורה, 369 עמ', הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים תשע"ד

   

  מאמרים

  1 הזכרת בני רב פפא בסיום הלימוד, סידרא, ה (תשמ"ט), עמ' 25-17

  2 ספר 'ראש מילין' לראי"ה קוק, דעת, 27 (תשנ"א), עמ' 85-73

  3 הקפת החתן על ידי הכלה בשעת החופה, סידרא, ז (תשנ"א), עמ' 11-5

  4 סימני מנייני הפסוקים בפרשות התורה, ספר היובל לרב מרדכי ברויאר (בעריכת מ' בר אשר), ירושלים תשנ"ב, עמ' 171-157

  5 הרפואה במשנת ר' נחמן מברסלב, קורות, י (תשנ"ד), עמ' 53-44

  6 מרשם להריון בכתב-יד משנת 1410, קורות, יא (תשנ"ה), עמ' 55-53

  7 מפירות עובדי המכון לתצלומי כתבי-יד עבריים בירושלים, מדעי היהדות, 36 (תשנ"ו), עמ' 277-273

  8 הסכמות לספרי קדש בדורנו, עלי ספר, יח (תשנ"ו), עמ' 170-157

  9 פירוש מגילת אסתר לר' שמריה האקריטי, מחקרים במקרא ובחינוך (בעריכת ד' רפל), ירושלים תשנ"ו, עמ' 52-33

  10 ריבוי עוברים בספרות ישראל ובאמנות היהודית, בדד, 5 (תשנ"ז), עמ' 41-5

  11 תוספות בכתבי היד ובדפוסים של פירוש רש"י למסכת מגילה, סידרא, יד (תשנ"ח), עמ' 24-5

  12 פירוש פילוסופי לקדיש מאת ר' שמריה האקריטי, דעת, 43 (קיץ תשנ"ט), עמ' 51-43

  13 סעודת הפורים של רבה ור' זירא בראי פרשני התלמוד, בדד, 8 (תשנ"ט), עמ' 75-65

  14   Physical Culture in Rabbinical Literature in Modern Times, KOROT, 15 (2001),  pp. 56-95   

  15 לפרשנות האגדה התלמודית בביזנטיון: המבוא והחתימה בספר 'אמציהו' לרבי שמריה האקריטי, פעמים, 91 (אביב תשס"ב), עמ' 179-165                                               

  16 פרשנות ג'רבאית לתלמוד: 'כסא רחמים' לר' רחמים חורי, שנתון המשפט העברי, כב (תשס"א-תשס"ג), עמ' 44-1

  17 Toledot Yizhak:  Talmudic Exegesis in Djerba in the Early 18th Century        דברי הקונגרס העולמי השלושה עשר למדעי היהדות (אדר א תשס"ג), 32 עמ', באתר האינטרנט: http://www.jewish-studies.org 

  18 שרידים מפירוש אשכנזי על מסכת ראש השנה, קבץ על יד, יז (תשס"ג), עמ' 151-137

  19 לימוד משנה וחברות משנה בעת החדשה, Jewish Studies: an Internet Journal, 3 (2004), עמ' 53-19

  20 פירושים שכלתניים לסימני ראש השנה, בתוך: זכויות כרימון: ספר זיכרון לאיל י' יברבוים (בעריכת י' רוזנסון), רחובות תשס"ד, עמ' 76-67  

  21 קטעים מפירוש עתיק על מסכת ראש השנה, קבץ על יד, יח (תשס"ה), עמ' 138-123

  22 עיונים במסורות הנוסח של פירוש רש"י למסכת ראש-השנה, סידרא, כ (תשס"ה), עמ' 24-5

  23 מנהגי תפילות השנה של קהילת רגנשבורג, קבץ על יד, יט (תשס"ו), עמ' 298-241

  24 פנקס בית הכנסת המרכזי בעכו, דרך אגדה, ט (תשס"ו), עמ' 75-61

  25 לתולדות הנחת אבן פינה בבתי כנסת, ספר היובל לד"ר צבי גסטוירט (בעריכת י' רוזנסון), ירושלים תשס"ו, עמ' 268-253

  26 תקנות בתי הכנסת בדורות האחרונים, כנישתא, ג (תשס"ז), עמ' מא-עז

  27 'לבושים' של חכמי ג'רבה למשנה ולתלמוד, בתוך: תרשיש: מחקרים ביהדות תוניסיה ומורשתה

     (בעריכת א' חזן-ח' סעדון), אוניברסיטת בר אילן, רמת גן תשס"ט, עמ' 360-345                                                   

  28 ענייני ליל הסדר בהגדת 'מדרש הגדה', אישה חכמת לב: מנחת זיכרון לד"ר שרה פרנקל (בעריכת ברכה יניב), הוצאה פרטית, ירושלים תשע"א, עמ' 110-103

  29 על פרשנות האחרונים לפירוש רש"י לתלמוד, רש"י ובית מדרשו (בעריכת א' כהן), הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשע"ג, עמ' 26-11

  30 פרשנות ג'רבאית לתלמוד: 'תרומת הדשן' לר' צמח כהן, סידרא, כז-כח (תשע"ג), עמ' 25-7

  31 שרידי פירוש למסכת סוכה מבית מדרשו של רש"י, קבץ על יד, כב (תשע"ד), עמ' 114-97

  32        A Spanish Recension of Rashi's Commentary to Tractate Berakhot in a Fragment from a Girona Historical Archive Binding, Materia giudaica, xix/1-2    

  pp. 481-500 (2014),

  33 תפילות לשלום חיילים, עלי ספר, כד-כה (תשע"ה), עמ' 330-297 [בדפוס]

  34 דרכים לשיפור עולם התפילה בדורנו על רקע הליכות בית הכנסת 'קהל עדת ישורון' בפרנקפורט, ספר

      היובל לפרופ' דניאל שפרבר (בעריכת א' פרזיגר), אוניברסיטת בר-אילן, עמ' 220-191 [בדפוס]

  35   Scribal Additions to Textual Witnesses of Rashi’s Commentary to Tractate Sukkah, Materia giudaica, xx/1-2 (2015), 15 pp.

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 10/05/2022