פרופ' מיליקובסקי חיים

ראש הקתדרא לתלמוד ע"ש גאספר
טלפון: 
שעות קבלה: 

קורות חיים

פרסומים

מחקר

מדרש ואגדה
ביקורת הנוסח
ההיסטוריה האינטלקטואלית של היהודים בתקופת בית שני, המשנה והתלמוד