פרופ' אבינועם כהן

מיקום: 
שעות קבלה: 

קורות חיים

מחקר

כרונולוגיה של אמוראי בבל
טרמינולוגיה של הבבלי
ספרות סבוראית