פרופ' כהן אבינועם

טלפון: 
פקס : 
מיקום: 
שעות קבלה: 

מחקר

כרונולוגיה של אמוראי בבל
טרמינולוגיה של הבבלי
ספרות סבוראית

קורות חיים