פרופ' מאיר בר-אילן

מיקום: 
שעות קבלה: 

מחקר

תפילות וברכות בעת העתיקה
נוסחאות בתורת התנאים
היסטוריה חברתית בתקופת המשנה והתלמוד
הפיוט הקדום

ארכיון שאול ליברמן Isf 1584/12

קישורים למאמרים במדעי היהדות

 

התלמידים המונחים :

  1. ד"ר יוסי זיו, הלכות שבת של ביתא ישראל לפי תאזאזה סנבת, תש"ע.
  2. ד"ר שי ואלטר, ריאליה קלנדרית וידע אסטרונומי בסוגיות קידוש החודש, תשע"א.
  3. ד"ר אדיר דחוח הלוי, 'מידת חסידות' הלכה למעשה בספרות השאלות והתשובות, תשע"ג.