ד"ר ארנון עצמון

דוא"ל: 
מיקום: 
שעות קבלה: 

קורות חיים

מחקר

ספרות חז"ל, בעיקר אגדה ומדרש
ביקורת נוסח
מסורות ועריכה
מהדורה מדעית למדרש אסתר רבה

 

קורסים

מבוא למדרש ואגדה

מועדי ישראל במדרשי אגדה

סוגיות באגדה

עולמם של חכמים