ד"ר בנימין קצוף

דוא"ל
Binyamin.Katzoff@biu.ac.il
משרד
בנין 410, חדר 139
שעות קבלה
יום ג, 14:00 - 16:00, בתיאום מראש
  מחקר

  ספרות התנאים 

  מסורות הנוסח של התוספתא 

  תולדות ההלכה והתפילה 

  דרכי הלימוד והמסירה בתקופת הגאונים

  קורסים

  מבוא לספרות התנאים

  מבוא לספרות האמוראים

  משנה ותוספתא ברכות

  משנה ותוספתא נזיקין

  התלמוד ומפרשיו בתקופת הגאונים

  פרסומים

  רשימת פרסומים

  12.4.15

  ד"ר בנימין קצוף, המחלקה לתלמוד

   

  רשימת פרסומים

   

  1. "יחס הברייתות בתוספתא למקבילותיהן התלמודיות: עיון מחודש לאור מסכת ברכות", HUCA 75 (2004), עמ' א-כד.
  2. "המקורות התנאיים ונוסחם בספר הלכות פסוקות", שנתון המשפט העברי, כה (תשס"ח), עמ' 216-199.
  3. "כלום היתה התוספתא מקור לתשובות רב נטרונאי גאון?", עלי ספר, כ (תשס"ח), עמ'     17-27.
  4. "'God of our Fathers': Rabbinic Liturgy and Jewish–Christian Engagement", JQR 99 (2009), pp. 303-322.
  5. "Nine at Once: A Study of the MSS of the Talmud and the Tradition of the Geonim and Tosefta", HUCA 80 (2009), pp. 39-62.
  6. "על ברכת המצוות בארץ ישראל ובבבל: בעקבות מאמרו של דוד רוזנטל 'על ברכות התפילין בארץ ישראל ובבבל'", תרביץ עט (תשע"א), עמ' 385-387.
  7. "ההכרעה כבית הלל והיחס בין מקורות מקבילים", סידרא כז-כח (תשע"ג), עמ' 339-351.
  8. "רשימת חמשת הנזקים המועדים", שנתון המשפט העברי כז (2013), עמ' 175-199.
  9. “A Story in Three Contexts: The Redaction of a Toseftan Pericope” AJSR 38 (2014), pp. 1-19.
  10. "'ארבע צווחות צווחה העזרה': לאופיה של מסורת מן הגניזה", גנזי קדם (בדפוס).
  11. "קטעי כריכה של תוספתא מנורצ'יה ומקומם במסורת הנוסח", JSIJ 13 (בדפוס).
  12. "פועלי האמירה 'אמר' ו'ברך' בהקשרים ליטורגיים בספרות חז"ל" לשוננו (בדפוס).

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 10/05/2022