ד"ר בנימין קצוף

מיקום: 
שעות קבלה: 

מחקר

ספרות התנאים 

מסורות הנוסח של התוספתא 

תולדות ההלכה והתפילה 

דרכי הלימוד והמסירה בתקופת הגאונים

קורסים

מבוא לספרות התנאים

מבוא לספרות האמוראים

משנה ותוספתא ברכות

משנה ותוספתא נזיקין

התלמוד ומפרשיו בתקופת הגאונים