ד"ר כהן ברק

מרכז לימודי תעודת הוראה
דוא"ל: 
טלפון: 
מיקום: 

מחקר

הכרונולוגיה וההיסטוריוגרפיה של אמוראי בבל

דרכי הלימוד של אמוראי בבל

כללי התלמוד

קורסים

"אמוראי בבל: דרכי לימוד ושיטות פסיקה"

"טקסטים תלמודיים"

"עולמם של חכמים"

"דמויות מקראיות בראי האגדה"