ד"ר חיים בורגנסקי

דוא"ל: 
שעות קבלה: 

קורות חיים

מחקר

התפתחות ההלכה

הלכה בת זמננו