פרופ' אהרן עמית

דוא"ל
Aaron.Amit@biu.ac.il
משרד
בנין יהדות 410 חדר 128
שעות קבלה
יום ב' 10:00 - 12:00 יום ג' 10:00 - 12:00
  קורות חיים

  השכלה:

  דוקטור לפילוסופיה בציון "מעולה", תלמוד, אוניברסיטת -בר אילן, תש"ס. דיסרטציה: "מהדורה ופירוש מקיף לפרק 'מקום שנהגו': בבלי פסחים פרק רביעי", בהנחיית פרופ' ש"י פרידמן.

  מ"א בהצטיינות, תלמוד, אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ה. עבודת גמר: "נוסח פרק מקום שנהגו בבבלי, מהדורה ביקורתית של פרק רביעי ממסכת פסחים, על פי כתבי היד וקטעי הגניזה, בצרוף מבוא ופירוש קצר בעניני נוסח", בהנחיית פרופ' ש"י פרידמן .

  ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים, לימודים מתקדמים בתלמוד והלכה, תשמ"ח-תש"ן. ב"א, היסטוריה, אוברלין קוליג', אוברלין אוהיו, ארה"ב, . 1986

   

  פרסים: 
  שנ"ו, ,Memorial Foundation for Jewish Culture Fellowship
  תשנ"ח, תשנ"ט.
  תשנ"ח. ,National Foundation for Jewish Culture Fellowhip
  פרס מחלקתי בתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ז.
  פרס ע"ש שאול ויהודית ליברמן, אוניברסיטת בר-אילן,
  תשנ"ד.
  פרס עמינח, הסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל, תשנ"ב.
  פרס קולאץ' בתלמוד, המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-
  אילן, תשע"א.

  תעסוקה: מרצה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, מאז תשנ"ה.
  מרצה, מכון שכטר למדעי היהדות, ירושלים, מאז תשנ"ב.
  מרצה, מכון פרדס ללימודי היהדות, ירושלים, תשנ"ב –
  תשנ"ה.

   

  הוראה: בשנים האחרונות לימדתי את הקורסים דלהלן:
  הסיפור האמוראי בבבלי ובירושלמי (סמינר)
  מבוא לספרות התנאים (מ"א וב"א)
  מבוא לספרות האמוראים (מ"א וב"א)
  תולדות הלכות תפילין: עיון מקיף (סימנר, מ"א)
  טקסטים בבבלי ובירושלמי עיון משווה: מסכת ברכות (סמינר מ"א)
  מועדי ישראל: תלמוד, הלכה ומנהג (שיעור, ב"א)
  אישות: תלמוד, הלכה ומנהג (שיעור, ב"א)
  ארץ ישראל: תלמוד, הלכה ומנהג (שיעור, ב"א)

   

  מחקר

  חקר הבבלי והירושלמי

  תולדות הנוסח והעריכה של ספרות חז"ל
  חקר היוונית בספרות חז"ל
  הנצרות הקדומה

   

  פרסומים

  רשימת פרסומים
   

                                                             ניסן תשע"ה

   

  ד"ר אהרן עמית

  מייל: aaron.amit@biu.ac.il

   

  פרסומים:

  ספרים:

  תלמוד האיגוד: 'מקום שנהגו' פרק רביעי ממסכת פסחים, האיגוד לפרשנות התלמוד, ירושלים, תשס"ט.

   

  מלאכת מחשבת: קובץ מאמרים בנושאי עריכה והתפתחות של הספרות התלמודית, רמת-גן, תשע"א (עריכה יחד עם אהרן שמש).

   

   

  מאמרים:       

  "'תגרי סימטא' ו'אבן הלקח' - עיון בלכסיקוגרפיה תלמודית", לשוננו, סג (תשס"א), עמ' 227-238.

  "גילגולה של מסורת: סוגיית מותם של תלמידי רבי עקיבא", דברי האיגוד למדעי היהדות, 13  (2001), http://www.lekket.com/articles/003000074.pdf.

  "מקומם של כתבי היד התימניים במסורת הנוסח של בבלי פסחים", Hebrew Union College Annual, 73 (2002), עמ' לא-עז.

  "'טעה בדבר משנה': עיון במשנה ברכות ב:ד", סידרא, יט (תשנ"ד), 117-135.

  "'בר פחין' 'בן פיחה' ו'בר פחתי': עיון בכמה כינויים תלמודיים ותולדותיהם", תרביץ, עב (תשס"ג), עמ' 489-504.

  “The Death of Rabbi Akiva's Disciples: A Literary History”, Journal of Jewish Studies, 56,2 (2005), pp. 265-284.

  "'כל מילה דלא מחוורא מסמכין לה מן אתרין סגין': ערך 'פיקרין' וערך 'פיקייליה'", תרביץ, עד (תשס"ה), עמ' 565-576.

  "על גרסת רבנו חננאל בבבלי פסחים ח ע"ב", סידרא, כא (תשס"ו), עמ' 133-144.

  "שני ענפי הנוסח של פרק 'היה קורא' בבבלי ברכות ותרומתם להבנת תולדות העריכה של הבבלי", תורה לשמה: ספר היובל לכבוד שמא יהודה פרידמן, ירושלים, תשס"ח, עמ' 223-267.

  “The Curious Case of Tefillin: A Study in Ritual Blessings”, Jewish Studies Quarterly, 15 (2008), pp. 269-288.

  "'האסטו' ו'אגיסטון': על תרומת העיון המשווה בבבלי ובירושלמי ללקסיקוגרפיה התלמודית", לשוננו עב (תש"ע), עמ' 153-135.

  “A Rabbinic Satire on the Last Judgement”, Journal of Biblical Literature 129 no. 4 (2010), pp. 679-697.

  "'אגיסטון' ו'האסטו' יחדיו ירננו", לשוננו עג (תשע"א), עמ' 490-479.

  “The Homilies on Mishnah and Talmud Study at the Close of Bavli Bava’ Metsiʽaʼ 2 and Yerushalmi Horayot 3: Their Origin and Development”, Jewish Quarterly Review, Vol. 102 No. 2 (Spring 2012), pp. 163-189.

  “The ‘Halakhic Kernel’ as a Criterion for Dating Babylonian Aggadah: Bavli Hullin 110a-b and Parallels”, AJS Review 36:2 (November 2012), pp. 187-205.

  מאמרים שהתקבלו לפירסום:

  “The Knowledgeable and Weak in I Corinthians and Rabbinic Literature”, Jubilee Volume in Honor of Steven Fraade.

   

  "שלמא לילתא": האם איסור קול אשה מוזכר בבבלי קידושין ע ע"א-ע"ב?, סידרא.

   

  “Methodological Pitfalls in the Identification of the kos shel iqarin”, Late Antique – Early Byzantine Pharmacology.

   

  השתתפות בכנסים:

  "גילגולה של מסורת: סוגיית מותם של תלמידי רבי עקיבא", הקונגרס השלשה עשר ללימודי היהדות, ירושלים, תשס"א.

  “The Curious Case of Tefillin: A Study in Ritual Blessings”, Thirty-Fifth Annual Conference of the Association for Jewish Studies, Boston, December 2003.

  "'לאו בברכה תליא מילתא': תוספת פרשנית בדפוסי בבלי ברכות ופילפול התלוי בה", הכנס השנתי של המחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן, 10 במאי 2004.

  "שני ענפי נוסח של בבלי ברכות פרק ב'", הקונגרס הארבעה עשר ללימודי היהדות, ירושלים, תשס"ה.

  “The Staged Redaction of Palestinian Material in Bavli Sanhedrin 26a: Historical and Philological Implications”, Thirty-Eighth Annual Conference of the Association for Jewish Studies, San Diego, December, 2006.

  “The Knowledgeable and the Weak: Rabbinic Parallels to I Corinthians 8:7-13”, Thirty-Ninth Annual Conference of the Association for Jewish Studies, Toronto, December, 2007.

  “The Voice of Women in the Synagogue and Ancient Church”, Annual Conference, Department of Talmud, Bar Ilan University, July 7, 2008.

  “’The Mishnah was Taught in the days of Rabbi’”: On the Development of the Terms Mishnah and Talmud in the Bavli and Yerushalmi, 41st Annual Conference of the Association for Jewish Studies, Los Angeles, December, 2009.

  “For Whom is Sura Fun? A Pumbeditan Tale of Erev Yom Kippur in Sura”, 42nd Annual Conference of the Association for Jewish Studies, Boston, December, 2010.

  “’The Voice of a Woman’ in I Corinthians and Rabbinic Literature”, Annual Meeting of the Society of Biblical Literature, Pauline Epistles Section, San Francisco, November, 2011.

  “Confronting Schismata and Agudot: The Politics of Authority in I Corinthians and Rabbinic Literature”, Annual Meeting of the Society of Biblical Literature, Intertextuality in the New Testament Section, Chicago, November, 2012.

  “Methodological Pitfalls in the Identification of the kos shel iqarin”, Late Antique – Early Byzantine Pharmacology and its Reception in the Talmudic Tradition, Free University of Berlin, December, 2013.

  “Give My Regards to Yalta: Is there Kol ‘Isha in Bavli Qiddushin 70a?”, 45th Annual Conference of the Association for Jewish Studies, Boston, December, 2013.

  “Paul’s First Epistle to the Corinthians Through the Lens of Rabbinic Literature”, American Jewish University, June, 2014.

  “Grandchildren/Grandsons are Considered Children/Sons” (Tosefta Yevamot 8:4): Gendered and Non-Gendered Amoraic Readings of a Tannaitic Tradition”, 46th Annual Conference of the Association for Jewish Studies, Baltimore, December, 2014.

  תאריך עדכון אחרון : 19/09/2023