Placeholder Image
פרופסור מן המניין במחלקה לתלמוד ותורה שבעל פה באוניברסיטת בר אילן

פרופ' מרדכי סבתו

פרופסור מן המניין במחלקה לתלמוד ותורה שבעל פה באוניברסיטת בר אילן
דוא"ל
sabatomr@neto.net.il
משרד
בנין יהדות 410 חדר 143
שעות קבלה
יום ה' בשעות 11:00-11:50 בתיאום מראש
  קורות חיים

   

  תאריך לידה:      24.7.55

  תואר:                  דוקטור

  דרגה:                   מרצה בכיר

   

  השכלה

  השכלה תורנית   ישיבת הר עציון                                תשל"ג-תש"מ

  תעודת הוראה     מכללת הרצוג            

  תואר ראשון        האוניברסיטה העברית                    מקרא, תלמוד                       תשמ"ז

  תואר שני             האוניברסיטה העברית                    תלמוד                                     תשנ"א

  תואר שלישי        האוניברסיטה העברית                    תלמוד                                     תשנ"ז

   

  מקומות עבודה קודמים

  תאריך                           שם המוסד                  דרגה               תפקיד

  תשמ"ד-תשס"ב                מכללת יעקב הרצוג           מרצה                    מרצה למקרא ולתורה שבע"פ

  תשנ"ב, תשנ"ו, תשנ"ח     בית מורשה ירושלים     מרצה                    מרצה למקרא ולתורה שבע"פ

  תשמ"ח-תשנ"ב                 אוניברסיטה עברית           מורה משנה         מרצה במכינה לתלמוד

  תשנ"ג-תשנ"ו                     אוניברסיטה עברית           מורה עוזר           מרצה במכינה לתלמוד

  תשנ"ח                                 אוניברסיטת בר אילן        מורה מן החוץ     מרצה במחלקה לתלמוד

  תשנ"ט, תשס"ב                 אוניברסיטה עברית           מורה מן החוץ     מרצה בחוג לתלמוד

  תשס"א-תשס"ז                מדרשה תורנית לנשים (ירושלים)                 מורה לתנך ותושבע"פ

  תשס"ג-תשס"ז                 אוניברסיטת בר אילן        מרצה                    מרצה במחלקה לתלמוד

  תשס"ח -                            אוניברסיטת בר אילן        מרצה בכיר          מרצה במחלקה לתלמוד


   [SN1]

  מחקר

  ספרות תנאים
  התלמוד הבבלי

   

  פרסומים

  רשימת פרסומים

  מרדכי סבתו, אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לתלמוד, רשימת פרסומים

   

  ספרים

  כתב יד תימני למסכת סנהדרין (בבלי) ומקומו במסורת הנוסח, ירושלים תשנ"ח.

  מאמרים

  1. ועתה אשיבנו לך, עלון שבות, ט,א [תשל"ח], עמ' 56-60.
  2. תקיעות בראש השנה, עלון שבות,  73 [תשל"ט], עמ' 39-48.
  3. פגישת יעקב ועשו, המעין, כ [תש"מ] עמ' 1-8.
  4. סמוך ונראה, בתוך: מנחת אהרן – מאסף תורני לזכרו של הרב אהרן שויקה (עורכים: י' שויקה וח' סבתו), ירושלים תש"מ, עמ' 101-106.
  5. פסוקי הפתיחה לספר דברים, עלון שבות, 90 [תשמ"ב], עמ' 46-57.
  6. מי הקדימני ואשלם, עלון שבות, 95 [תשמ"ב], עמ' 13-19.
  7. 'וכי חולדה נביאה היא', עלון שבות, 99 [תשמ"ג], עמ' 32-38.
  8. הכהנים הלוויים ומעשה העגל, מגדים, ב [תשמ"ז], עמ' 23-31.
  9. אגרת רחום (עזרא ד, ו-כד), מגדים , ה [תשמ"ח], עמ' 25-31.
  10. בית דין של בוררים, בתוך: ספר היובל לרב מרדכי ברויאר, ירושלים תשנ"ב, עמ' 463-485.
  11. סיפור השונמית, מגדים, טו [תשנ"ב], עמ' 45-52.
  12. פירוש רשב"ם לתורה, מחניים, 3 [תשנ"ג], עמ' 110-125.
  13. על נוסח פירוש רמב"ן לתורה, מגדים, כג [תשנ"ה], עמ' 71-81.
  14. למילון התלמודי פרג, תרביץ, סה [תשנ"ו], עמ' 509-513.
  15. להקים שם המת על נחלתו, בתוך: עצרת ליחיאל – מאסף לענייני חג השבועות לזכרו של יחיאל מרדכי ויצמן הי"ד, בית אל התשנ"ז, עמ' 173-181.
  16. 'דרך כרמים' לבירור נוסחה ופירושה של דרשה אחת בבבלי סנהדרין, תרביץ, סז [תשנ"ח], עמ' 153-166.
  17. קבורה מן התורה מניין, נטועים, ד [תשנ"ח] עמ' 69-77.
  18. משגיא לגוים ויאבדם, בתוך: הדסה היא אסתר – ספר זיכרון להדסה אסתר רבינוביץ, (עורך: א' בזק), אלון שבות תשנ"ט, עמ'
  19. מסורות הנוסח של בבלי סנהדרין - כתבי יד וענפי נוסח, בתוך: סוגיות במחקר התלמוד - קובץ לזכרו של פרופ' א"א אורבך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ירושלים תשס"א, עמ' 80-99.
  20. 'המקיף את חברו משלש רוחותיו' (בבא בתרא ד ע"ב - ה ע"א), תרביץ, ע [תשס"א], עמ' 189-212.
  21. גזרה ובחירה בסיפור מותו של אחאב, בתוך: על דרך האבות: שלשים שנה למכללת יעקב הרצוג - קובץ מאמרים בנושאי תורה וחינוך, אלון שבות, תשס"א, עמ' 397-417.
  22. 'למה אמרו שתי שורות במרתף', סידרא, יט [תשס"ד], עמ' 101-116.
  23. על שיטתו הפרשנית של הרב ברויאר, בתוך: 'שיטת הבחינות' של הרב ברויאר: קובץ מאמרים ותגובות (עורך: ד"ר י' עופר), אלון שבות תשס"ה, עמ' 360-369.
  24. פרשת ראש חודש כיצד קורין אותה? תרביץ, עד [תשס"ה], עמ' 169-205.
  25. הוספות הרמב"ן לפירושו לתורה, מגדים, מב [תשס"ה], עמ' 61-124.
  26. על מוקדם ומאוחר בעדי הנוסח של התלמוד הבבלי, סידרא, כא, [תשס"ו], עמ' 145-153.
  27. קריאת שמע של ר' ישמעאל ושל ר' אלעזר בן עזריה וההכרעה כבית הלל, סידרא,  כב [תשס"ז], עמ' 41-55.
  28. ברכת חתנים וברכת אבלים (יחד עם מנחם כץ), בתוך: כנישתא – מחקרים על בית הכנסת ועולמו, 3, (עורך יוסף תבורי), תשס"ז, עמ' קנה-קפו.
  29. דמותו של עלי, מסכת, ו [תשס"ז], עמ' 119-139.
  30. סדר הדיבורים בפירושו של רמב"ן לתורה, בתוך: תשורה לעמוס, אסופת מחקרים בפרשנות המקרא מוגשת לעמוס חכם, עורך: משה בר אשר ואחרים, אלון שבות, תשס"ז, עמ' 147-212.
  31. מינוי מלך ובניית בית הבחירה: עיון מחודש, תרביץ, עו [תשס"ז], עמ' 353-384.
  32. הלקח הכפול בנאומו הראשון של משה, אוניברסיטת בר אילן - דף שבועי, 713, פרשת דברים, תשס"ז.
  33. פסולי עדות, סידרא, כג [תשס"ח], עמ' 5-30.
  34. "וכי ידיו של משה עושות מלחמה"? מגדים. נ [תשס"ט], 39-59.
  35. הקבורה והברכה, אוניברסיטת בר אילן - דף שבועי, 791, פרשת ויחי, תשס"ט.
  36. אי הירידה למצרים: איסור או הבטחה, אוניברסיטת בר אילן - דף שבועי, 876, פרשת כי תבוא, תש"ע.
  37. עיון במשנת מגילה ד, א לאור מגמת עריכתה של המסכת, סידרא כו [תשע"א], עמ' 117-139.
  38. "האסטו" ו"אגיסטון" - הילכו שניהם יחדו? לשוננו עג [אלול התשע"א], עמ' 459-478.
  39. משלוח המנות של ר' יהודה נשיאה, בתוך: כתבור בהרים – ספר היובל לכבוד יוסף תבורי, עורכים ארנון עצמון, צור שפיר, אלון שבות, תשע"ג, עמ' 215-234.
  40. סוגיות שהוגהו עקב המעבר מלימוד על פה ללימוד מן הכתב (יחד עם רבין שושטרי), JSIJ 10 [2012], עמ' 1-26.
  41. על שיקולי הכרעת נוסח וקביעת היחס בין מקורות מקבילים, סידרא, כז-כח [תשע"ג], עמ' 353-357.
  42. "עדות מיוחדת" בדיני ממונות: האם הכשירו חכמים גם עדות מצטברת? סידרא כז-כח [תשע"ג], עמ' 175-209.
  43. "אלו הן הקרובין": עיון מחודש ברשימות הקרובים הפסולים לעדות, דיני ישראל, כט [תשע"ג], עמ' 71-123.
  44. על מחתות, מטות, ומה שביניהם, אוניברסיטת בר אילן - דף שבועי, 1020, פרשת קרח, תשע"ג.
  45. "בית ארבעה קבין": לבירור חשבונה של משנה אחת במסכת בבא בתרא בידי מפרשיה (יחד עם י"מ שויקה), סידרא, כט [תשע"ד], עמ' 127-147.
  46. התורה המשחקת על הבריות, אוניברסיטת בר אילן - דף שבועי, 1044, פרשת וישב, תשע"ד.
  47. אחת דיבר א-להים שתים זו שמעתי: על איסור הכלאים ב'קדושים' וב'כי תצא', אוניברסיטת בר אילן - דף שבועי, 1065, פרשת קדושים, תשע"ד.
  48. כמה שנים ישבו ישראל במצרים, אוניברסיטת בר אילן - דף שבועי, 1104, פרשת בא, תשע"ה.
  49. לתולדות היתר עבודה בשביעית משום ארנונא, JSIJ (בדפוס. 23 עמודים).
  50. “An Analysis of Nahmanides’ Exegetical Approach in His Biblical Commentary,” in Proceedings: Torah Study, Exegesis and Research - Marking the Centenary of Nehama Leibowitz's Birth, ed. Shmuel Wygoda, Moshe Sokolow. The Van Leer Jerusalem Institude, (Forthcoming, 20 pp.)

   

  תאריך עדכון אחרון : 17/10/2023