ד"ר יהודא גלינסקי

דוא"ל
rishonim88@yahoo.com
משרד
בנין יהדות 410 חדר 137
שעות קבלה
ימים ד', ה' בשעות 14:00-16:00
  קורות חיים

  קורות חיים

   

  הפקולטה למדעי היהדות

  המחלקה לתלמוד

   

  יהודה ד' גלינסקי                 בלועזית: Judah D. Galinsky

                   

   

  2.השכלה                                   שם האוניברסיטה             שנת קבלת התואר

  תואר ראשון                                ישיבה אוניברסיטה                       1993                           

  תואר שני                                               ישיבה אוניברסיטה                       1993   

  תואר שלישי                               אוניברסיטת בר-אילן                    1999   

  פוסט-דוקטורט                            אוניברסיטת פרינסטון 2002-2001            

   

  3. נושא עבודת המסטר: רבי משה מקוצי כחסיד, דרשן ופולמוסן: היבטים מעולמו המחשבתי ופעילותו הציבורית

  שם המנחה: פרופ' דוד ברגר

  נושא עבודת הדוקטורט: ארבעה טורים והספרות ההלכתית של ספרד במאה ה-14: אספקטים היסטוריים, ספרותיים והלכתיים

  שם המנחה: פרופ' ש"ז הבלין

   

   

   

  4. מלגות ופרסים

   

  יש לציין את שנות המלגות/פרסים ואת שנת הזכיה

   

  • מלגת דוקטורט, קרן הזיכרון, 1999-1996
  • מלגת דוקטורט ,National Foundation for Jewish Culture 1999-1998
  • מלגה למדעי יהדות, קרן הזיכרון, 2000-2001
  • עמית מחקר, המרכז לחקר הדתות, אוניברסיטת פרינסטון, 2002-2001
  • עמית מחקר, המכון המתקדם ללימודי היהדות ע"ש כץ, אוניברסיטת פנסילבניה, 2008-2009.

   

  5. זכיה במענקי מחקר

  • ISF "קבצי התוספות במאות ה-12-14", תשס"ח-תשע"א
  • ISF עבור כנס בינלאומי על הנושא "צרפת במאה ה-13: רצף ותמורה" (ביחד עם ד"ר אלישבע באומגרטן), תשע"א
  • IAS כנ"ל 

   

  6. כנסים מדעיים או מושבים שארגן

   

  • כנס של המחלקה לתלמוד על הנושא "ספרות התלמוד כמקור היסטורי: היבטים מתודולוגיים"   (ביחד עם פרופ' מאיר בר-אילן), תמוז תשס"ח. 
  • כנס של המחלקה לתלמוד על הנושא "דת עממית ומנהג ישראל" (ביחד עם פרופ' מאיר בר-אילן), סיוון תשס"ט
  • מושב שהתקיים כחלק מהקונגרס העולמי ה-15 למדעי יהדות על הנושא "נשים מומרים וחכמים באשכנז בימי הביניים", אב תשס"ט 
  • כנס בינלאומי על הנושא "צרפת במאה ה-13: רצף ותמורה" (ביחד עם ד"ר אלישבע באומגרטן), אדר תשע"א
  • כנס בינלאומי לכבוד פרופ' דניאל שפרבר (ביחד עם פרופ' ליב מוסקוביץ), תמוז תשע"א

   

  7. תחומי התמחות מדעיים

  ספרות ההלכה ופרשנות התלמוד בימי הביניים, חקר מנהגי ונוהגי צדקה בימי הביניים, עולם הספר בימי הביניים. 

   

  8. תלמידים בהנחייתי

  Ph.D.

  1. יוסף דובוביק, המחלקה לתלמוד, יחד עם פרופ' דוד הנשקה (ההצעה נשלחה לאישור הוועדה)
  2. שוקי זקבך, המחלקה לתלמוד (ההצעה בהכנה)

  MA

  1. אריה שטרן, המחלקה לתלמוד (ההצעה אושרה)

   

  9. רשימת פרסומים

   

  1. "'ולהיות לפניך עבד נאמן כל הימים': פרק בהגותו הדתית של בעל התוספות רבי משה       

  מקוצי", דעת 42 (תשנ"ט), עמ' 31-13.

  1. "על משפט התלמוד בפריס, ויכוח רבינו יחיאל, וספר המצוות לר' משה מקוצי", שנתון המשפט העברי כב (תשס"א-תשס"ג), עמ' 69-45.
  2. "'וזכה זה החכם יותר מכלם שהכל למדו מספריו': על תפוצת "ארבעה טורים" לר' יעקב בן הרא"ש מזמן כתיבתו ועד לסוף המאה ה-15", סידרא יט (תשס"ד), עמ' 45-25.

   

  4. “Jewish Charitable Bequests and the Hekdesh Trust in 13th Century Spain,” Journal of Interdisciplinary History 35 no. 3 (Winter 2005), 423-440.

   

  5. “Ashkenazim in Sefarad: The Rosh and the Tur on the Codification of Jewish Law,” Jewish Law Annual 16 (2006), 3-23.

   

  6. "הרא"ש האשכנזי בספרד: "תוספות הרא"ש", "פסקי הרא"ש", ישיבת הרא"ש", תרביץ, עד (תשס"ה), עמ' 389-421

   

  7. “Of Exile and Halakhah: Fourteenth-Century Spanish Halakhic Literature and the works of the French Exiles Aaron ha-Kohen and Jeruham b. Meshulam,” Jewish History 22 (2008), 81-96.

   

  7. "הלכה, כלכלה ואידיאולוגיה בבית מדרשו של הרא"ש בטולדו", ציון עב (תשס"ז), עמ' 387-419.

   

  8. “Rabbi Jeruham b. Meshullam, Michael Scot, and the Development of Jewish Law in Fourteenth-Century Spain,” (in collaboration with J.T. Robinson), Harvard Theological Review 100 (2007) 489-594.

   

  9. “On Popular Halakhic Literature and the Emergence of a Reading Audience in fourteenth-century Spain,” Jewish Quarterly Review 98 (2008), 305-327.

   

  10. “A Straightforward Path for All”: Jeruham the Exile and his Recensions to the “Guide to Justice (Sefer Meisharim),” Jewish Studies Quarterly 15 (2008), 251-268.

   

  1. An Ashkenazic Rabbi Encounters Sephardic culture: R. Asher b. Jehiel's Attitude towards Philosophy and Science,” Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts, 8 (2009), 191-211.
  2. "גישות שונות לתופעת מופתי הקדושים הנוצרים בספרות הרבנית של ימי הביניים" בתוך: תא שמע: מחקרים לזכרו של ישראל מ' תא-שמע, בעריכת אברהם (רמי) ריינר ועוד, אלון שבות תשע"א, עמ' 220-195.

  13."על מורשתו של ר' יהודה בן הרא"ש, רבה של טולדו: פרק בחקר ספרות השו"ת של חכמי ספרד הנוצרית", יתפרסם בפעמים

   

  14. “Custom, Ordinance or Commandment? The Evolution of the Monetary-Tithe in Ashkenaz,” to appear in Journal of Jewish Studies.

   

  15. “The Significance of Form: R. Moses of Coucy's Reading Audience and his Sefer ha-Mizvot” to appear in AJS Review (50 pages).

   

  1.  "'ונשתוממתי על המראה בראותי כמה טעויות והשמטות יש בדפוס': לבירור אופיים של מהדורות 'ספר מישרים' לר' ירוחם בן משולם" יתפרסם בשנתון המשפט העברי (38 עמודים)

   

  10. הרצאות בכנסים מדעיים

  1. “Two Unknown Spanish Authors Named Samuel: Revelations from the Manuscript Room”, AJS Conference Boston, December 2000.

   

  2. “Between East and West: Moslem and Christian Influence on the Jewish Legal Codes of 14th Century Spain”, IMC Conference of Medieval Studies, Leeds, July 2001.

   

  3. “The Four Turim of Rabbi Jacob b. Asher and the Siete Partidas of Alfonso X”, World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, August 2001.

   

  4. “A Meeting of Germany and Spain: The Legal Legacy of R. Jacob b. Asher”, AJS Conference Washington DC, December 2001.

   

  5. “Did the Talmudic Institution of Kuppa exist in 13th Century Spain: An Inquiry into the Medieval Rabbinic Sources”, Graduate Seminar of the History Department of the Jewish Theological Seminary, New York, February 2002

   

  6. “Charity and the Jewish Pious Foundation (Hekdesh) in Christian Spain: A Comparative Perspective”, Conference on Poverty and Charity: Judaism, Christianity, Islam, Princeton University May 2002

   

  7. “Piety and Exile: The Impact of the French Exile in 1306 on Jewish Religious Life in Spain”, IMC Conference of Medieval Studies, Leeds, July 2002.

   

  8. “Different Models of Commemoration and of Hekdesh in the Jewish Communities of Germany and Spain during the 13th century”, Conference on Foundations in the major Cultures of Old Europe at Humboldt University, Berlin June 2003

   

  9. “The Hekdesh, the Church of Saint Anne, and the Rabbis of Barcelona: A Rabbinic Controversy about Charity from 13th century Catatonia”, AJS Conference, Boston, December 2003

   

  10. תלמוד תורה בכתבי הרא"ש: היביטים אידיאולוגים, הלכתיים וכלכליים", סמינר במחלקה לתלמוד של האוניברסיטה העברית, חורף 2004.

  11. "מהדורות מחבר בספרד במאה ה-14: המקרה של ספר מישרים לר' ירוחם בן משולם" הכנס העולמי למדעי יהדות, ירושלים אוגוסט 2005.

   

  12. “The Medieval Monetary Tithe (“Masser Kesafim”) in the Jewish Communities of Ashkenaz: Legal and Historical Aspects”, Seminar Lecture at University of Trier (Germany) December 2005.

                                           

  13. “A Religious Life: On Lay Piety and 14th century Halakhic Literature in Spain,” International Congress of Medieval Studies Kalamazoo Mich. May 2006

   

  14. “In the Path of an Exile: Jeruham of Southern France in Castile, the Man and his Work,” Colloquium on the Exile from France 1306, Princeton University October 2006.

   

  15. “Communal Charity in 13th Century Ashkenaz and Christian Spain” Conference on Charity and Piety, Institute for Advanced Studies, Hebrew University, February 2007

   

  16. “Between Paris and Evreux: Maimonideanism and Anti Maimonideanism in 13th century France,” EAJS colloquium on Maimonideanism at Oxford University, July 2007

   

  17. “The Influence of Tarbut Sefarad on the Intellectual world of the Rosh and his Sons,” Institute for Advanced Studies, Hebrew University, January 2008.

   

  18. “The Rosh and his School in Toledo,” Seminar at JTS, April 2008.

   

  19. “Christian-Jewish Relations and the Medieval Gift Economy,” Katz Center for Advanced Judaic Studies, University of Pennsylvania, October 2008.

   

  20. על הלכה וחברה: ייחודה של ספרות ההלכה של צפון צרפת במאה הי"ג , הקונגרס העולמי למדעי היהדות, אב 2009

   

  21. "Between Charity and Gift-Giving in Medieval Rabbinic Literature," Institute for Advanced Studies, Hebrew University, Aug.  2009

   

  22. "Public Charity in Medieval Spain: the Evidence of Rabbinic Literature," EAJS Conference at Ravenna Aug. 2010

   

  1. "The Pillars of Exile (Semak) of R. Isaac of Corbeil - a Medieval Best Seller,"   Institute for Advanced Studies, Hebrew University, Feburary  2011
  2. "On Codification in 13th Century Spain and France," Ben-Gurion University and CNRS, CRFJ, Jerusalem-Beer-Sheva, May 2011

   

  מחקר

  הלכה בימי הביניים
  מנהגי צדקה
  הגותם הדתית של בעלי הלכה
  כתב יד ודפוס

   

  קורסים

  חכמי ההלכה בימי הביניים- עולמם הרעיוני והדרשני

  אשכנז וספרד- השפעות הדדיות

  מצוות בין אדם לחברו

  פרסומים

  רשימת פרסומים

  Judah Galinsky - List of Publications (Updated April 2015)
  “Rabbis, Readers and the Paris Book Trade: Understanding French Halakhic Literature in the 13th-Century” to appear in Elisheva Baumgarten, Katelyn Mesler and Ruth Karras, eds., Authority, Knowledge and Social Practice in the Thirteenth Century (University of Pennsylvania Press 2015).
  “Between Ashkenaz (Germany) and Tsarfat (France): Two Approaches towards Popularizing Jewish Law” in Jews and Christians in Thirteenth Century France, eds. Elisheva Baumgarten and Judah Galinsky (Palgrave-Macmillan New York, 2015), 77-92
  "The Different Hebrew Versions of the 'Talmud Trial' of 1240 in Paris,” in New Perspectives on Jewish-Christian Relations: In Honor of David Berger, edited by Elisheva Carlebach and Jacob J. Schacter (Brill Academic Publishers: Leiden, 2012), 109-140.
  “Different approaches to 'miracles of the Christian Saints' in Medieval Rabbinic Literature” (Hebrew) in Ta-Shma: Studies in Judaica in Memory of Israel M. Ta-Shma, edited by Avraham (Rami) Reiner and others, Alon Shvut 2012, 195-220.
  'And I Was Astonished at the Sight of so many Errors and Missing Passages in the Printed [Edition]': Clarifying the Different Versions of 'Sefer Meisharim' of R. Jeruham b. Meshullam,” (Hebrew) Shnaton ha-Mishpat ha-Ivri 26 (2012), 147-202. 
   “The Significance of Form: R. Moses of Coucy's Reading Audience and his Sefer ha-Mizvot,” AJS Review 35 (2011), 293-321.
  "Custom, Ordinance or Commandment? Evolution of the Medieval Tithe in Germany,” Journal of Jewish Studies (JJS), 62 (2011), 203-232.
   “The Legacy of R. Judah ben Ha-Rosh, Rabbi of Toledo: A Chapter in the Exploration of the Responsa Literature of Christian Spain,” (Hebrew) Peamim 128 (2011), 175-210.
   “An Ashkenazic Rabbi Encounters Sephardic Culture:   R. Asher b. Jehiel's Attitude towards Philosophy and Science,” Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts, 8 (2009), 191-211.
   “A Straightforward Path for All”: Jeruham the Exile and his Recensions to the “Guide to Justice (Sefer Meisharim),” Jewish Studies Quarterly 15 (2008), 251-268
   “On Popular Halakhic Literature and the Emergence of a Reading Audience in fourteenth-century Spain,” Jewish Quarterly Review 98 (2008), 305-327
  “Of Exile and Halakhah: Fourteenth-Century Spanish Halakhic Literature and the works of the French Exiles Aaron ha-Kohen and Jeruham b. Meshulam” Jewish History 22 (2008), 81-96
   "Halakha, Economics and Ideology in the School of the Rosh in Toledo,” (Hebrew) Zion 72 (2007), 387-420.  
  “Rabbi Jeruham b. Meshullam, Michael Scot, and the Development of Jewish Law in Fourteenth-Century Spain,” (in collaboration with J.T. Robinson), Harvard Theological Review 100 (2007) 489-594.
  “Ashkenazim in Sefarad: The Rosh and the Tur on the Codification of Jewish Law,” Jewish Law Annual 16 (2006), 3-23
  “The Rosh of Germany in Spain: Tosafot ha-Rosh, Piskei ha-Rosh and the Yeshiva of the Rosh,” (Hebrew) Tarbiz 74 (2005), 389-421. 
       “Jewish Charitable Bequests and the Hekdesh Trust in 13th Century Spain,” Journal of Interdisciplinary History 35 no. 3 (Winter 2005),  423-440.
  “’And this Scholar Achieved more then Everyone for All Studied from his Works’: On the Circulation of Jacob b. Asher’s Four Turim from the Time of its Composition until the end of the 15th century,” (Hebrew) Sidra19 (2004),  25-45.
             “The Talmud Trial of 1240 in Paris: the Vikuach of R. Jehiel and the Sefer Ha-Misvot of R. Moses of Couci,” (Hebrew) Shenaton Ha-Mishpat Ha-Ivri 22 (2001-2003), 45-69.
  “And to be a Loyal Servant all of the Days” – A Chapter in R. Moshe of Coucy’s Religious Thought,” (Hebrew) Daat 42 (1999), 13-31. 


   

  תאריך עדכון אחרון : 10/05/2022