פרופ' פרידמן שמא

ראש המכון למיחשוב במדעי היהודות
טלפון: 
מיקום: 
שעות קבלה: 

קורות חיים

מחקר

הספרות הרבנית ולשונותיה