פרופ' מוסקוביץ לייב

טלפון: 
מיקום: 
שעות קבלה: 

קורות חיים

מחקר

חקר ספרות חז"ל, בעיקר התלמוד הירושלמי ותולדות ההלכה

מידע כללי