פרופ' ג'פרי יוסף וולף

פקס : 
מיקום: 
שעות קבלה: 

קורות חיים

מחקר

יהדות אשכנז בימי הביניים
תולדות ההלכה והספרות הרבנית באשכנז
היחסים בין הלכה, קבלה ופילוסופיה
התרבות הרבנית באיטליה בשלהי ימי הביניים ובתקופת הרנסאנס
הלכה ומודרנה
משנתו ההלכתית וההגותית של הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק
הלכה ואנתרופולוגיה