פרופ' הנשקה דוד

ראש מרכז נפתל, עורך כתב העת 'סידרא'
טלפון: 
מיקום: 
שעות קבלה: 

מחקר

ספרות תנאים, תולדות ההלכה, בבלי, כתבי ההלכה של הרמב"ם

קורסים

ספרא וספרי- מבוא וסוגיות

כתבי ההלכה של הרמבם

מועדי ישראל- תלמוד הלכה ומנהג