פרופ' דוד הנשקה

שלחו לחבר
דוא"ל
david.henshke@biu.ac.il
משרד
בניין 410, חדר 130
שעות קבלה
בתיאום מראש
מחקר

ספרות תנאים, תולדות ההלכה, בבלי, כתבי ההלכה של הרמב"ם

קורסים

ספרא וספרי- מבוא וסוגיות

כתבי ההלכה של הרמבם

מועדי ישראל- תלמוד הלכה ומנהג

פרסומים