פרופ' דוד הנשקה

מיקום: 
שעות קבלה: 

מחקר

ספרות תנאים, תולדות ההלכה, בבלי, כתבי ההלכה של הרמב"ם

קורסים

ספרא וספרי- מבוא וסוגיות

כתבי ההלכה של הרמבם

מועדי ישראל- תלמוד הלכה ומנהג