תואר שני בתלמוד ותושב"ע - מסלול עם תזה

התלמוד עומד בבסיס התרבות היהודית לדורותיה. התלמוד הוא תיעוד טקסטואלי של דיוני חז"ל בנושאי הלכה, פילוסופיה ופרשנות תנ"ך שהתנהלו במשך דורות. הוא בנוי כפירוש למשנה ששזורים בו סיפורי אגדה, דברי חוכמה ועצות מעשיות לחיים. כל המקורות והתקופות השונות הנלמדים ונחקרים בתואר שני במחלקה בגישה ביקורתית, בעיון מעמיק ומתוך התייחסות להיבטים היסטוריים, פילולוגיים, ספרותיים ומשפטיים.

למה כדאי ללמוד במחלקה לתלמוד ותושב"ע?

 • המרצים במחלקה נמנים עם החוקרים המובילים בתחומם בעולם
 • למחלקה הסכם שיתוף פעולה עם Yeshiva University בארה"ב המאפשרים לסטודנטים ללמוד קורסים מאוניברסיטה זו.
 • אנשי הסגל מחויבים ומסורים להצלחתך, באמצעות יחס אישי והדרכה צמודה הם יוודאו עמידתך בדרישות הגבוהות ומימוש מלוא הפוטנציאל הלימודי והמחקרי שלך.

תואר שני בתלמוד ותושב"ע מסלול עם תזה כולל ביצוע מחקר מתקדם (תזה) והגשת עבודת גמר בכתב. מיועד לאלה שרוצים להרחיב את הידע ולהתמקד במחקר.

תואר שני בתלמוד ותושב"ע במסלול ללא תזה נמשך שלוש שנים.

 • התואר כולל כתיבת שני סמינריונים, המיועדים לתואר השני אצל שני מורים שונים שהם 8 נ"ז, בציון ממוצע של 90 לפחות. אי-עמידה בממוצע ציון תביא למעבר למסלול ב' ללא תזה (אלא באישור מיוחד של ראש המחלקה). 
 • קורסים המיועדים לתואר השני שהם 16 נ"ז.
 • רישום לקוד תזה החל משנת הלימודים השנייה.
 • את הצעת המחקר יש להגיש עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה 

תואר השני עם תזה בתלמוד ותושב"ע כולל קורסים בהיקף של 24 נ"ז.

חלק מהקורסים נלמדים באופן פרונטלי וחלק מתוקשבים או בזום.

בחינת בקיאות: כל תלמיד יחויב במשך שנות לימודיו לתואר בבחינת בקיאות אחת. לפרטים ראו מידע על בחינת בקיאות.

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו לשלב בתואר לימודים לתעודת הוראה. תעודה זו ממקנה הזדמניות תעסוקה ומאפשרת לבוגרים להשתלב במערכת החינוך בהוראת תושב"ע וכן במוסדות להשכלה גבוהה כמרצים וכחוקרים.

תנאי הקבלה:

 1. תואר ראשון (ממוסד אקדמי מוכר) בציון ממוצע של לפחות 76. 
 1. מועמדים שלא למדו תלמוד לתואר ראשון יוכלו להתקבל לתכנית ויחויבו בקורסי השלמה בהתאם לרקע לימודיהם. 
 1. החלטות סופיות בקשר לקבלה למסלול לתואר שני הן בסמכות בית הספר ללימודים מתקדמים. 

שאר תנאי הקבלה הם לפי תנאי הקבלה של האוניברסיטה.

 

לשאלות ובירורים נוספים מוזמנים לפנות אלינו:

 • סגנית מנהלית מרים אלבז

         טלפון: 03-5318612

         דוא"ל: talmud.dept@biu.ac.il

         בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00

 • קבלת קהל בזום - מתקיימת בימים א' ג' וה' בין השעות 10:00-12:00 

         בקישור: דלת פתוחה תלמוד ותורה שבעל פה

 • קבלת קהל פרונטלית מתקיימת בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00 במחלקה לתלמוד ותושב"ע בניין 410 חדר 127 קמפוס בר אילן, רמת גן. יש לתאם את הפגישה מראש עם מרים אלבז.