מיקום המחלקה ודרכי התקשרות

בנין יהדות 410
קומה ראשונה
חדר 127

דואר אלקטרוני: depttl@mail.biu.ac.il

טלפון: 03-5318593, 03-5318612

פקס: 03-7384152

שעות קבלת קהל: 09:00-13:00

שעות קבלה טלפוניות: 09:00-13:00