תואר ראשון בתלמוד ותושב"ע - דו חוגי מובנה

התלמוד עומד בבסיס התרבות היהודית לדורותיה. התלמוד הוא תיעוד טקסטואלי של דיוני חז"ל בנושאי הלכה, פילוסופיה ופרשנות תנ"ך שהתנהלו במשך דורות. הוא בנוי כפירוש למשנה ששזורים בו סיפורי אגדה, דברי חוכמה ועצות מעשיות לחיים.כל המקורות והתקופות השונות הנלמדים ונחקרים בתואר ראשון במחלקה בגישה ביקורתית, בעיון מעמיק ומתוך התייחסות להיבטים היסטוריים, פילולוגיים, ספרותיים ומשפטיים. הלימודים בתואר ראשון בתלמוד ותושב"ע מקנים שיטות מחקר שיכולות לשמש את הסטודנטים בתואר השני והשלישי.  הלימודים בתואר ראשון דו חוגי מובנה בתלמוד ותושב"ע מאפשרים לסטודנטים ללמוד בשתי מחלקות שונות, שקיימת זיקה בינהן, בהיקף של מקצוע ראשי בכל אחת מהן.

 

למה כדאי ללמוד במחלקה לתלמוד ותושב"ע?

  • המרצים במחלקה נמנים עם החוקרים המובילים בתחומם בעולם
  • למחלקה הסכם שיתוף פעולה עם Yeshiva University בארה"ב המאפשרים לסטודנטים ללמוד קורסים מאוניברסיטה זו.
  • אנשי הסגל מחויבים ומסורים להצלחתך, באמצעות יחס אישי והדרכה צמודה הם יוודאו עמידתך בדרישות הגבוהות ומימוש מלוא הפוטנציאל הלימודי והמחקרי שלך.

 

תוכנית הלימודים לתואר ראשון דו-חוגי מובנה בתלמוד ותושב"ע מאפשרת לסטודנטים ללמוד בשתי מחלקות שונות שקיימת זיקה בניהן, בהיקף של מקצוע ראשי בכל אחת מהן.

בתוכנית תואר ראשון דו חוגי מובנה הסטודנטים ילמדו 58 נ"ז (8 נ"ז ע"ח פטור מלימודי יסוד ביהדות) ובמחלקה הנוספת ילמד 50 נ"ז. 

להלן פירוט המחלקות בהן ניתן ללמוד דו-ראשי מובנה בצירוף המחלקה לתנ"ך:

תלמוד ותושב"ע + תנ"ך                            תלמוד ותושב"ע + מחשבת ישראל

תלמוד ותושב"ע + תולדות עם ישראל          תלמוד ותושב"ע + לימודים קלאסיים

תלמוד ותושב"ע + לימודי ארץ ישראל          תלמוד ותושב"ע + ערבית

תלמוד ותושב"ע + לשון עברית                   תלמוד ותושב"ע + ייעוץ חינוכי

תלמוד ותושב"ע + היסטוריה כללית            תלמוד ותושב"ע + מנהיגות וניהול מערכות חינוך

תלמוד ותושב"ע + ספרות עם ישראל

שנה א' כוללת בעיקר קורסי חובה בסיסיים בכדי להבין לעומק את התלמוד כמו הספרות התנאית, הספרות האמוראית, מבוא למדרש ואגדה והדרכה ביבליוגרפית וגם קורסי בחירה נוספים.

שנה ב' ושנה ג' כוללות קורסי בחירה בתלמוד ותושב"ע על פי תחומי העניין של הסטודנט והסטודנטית ושתי עבודות סמינריוניות אצל שני מורים שונים.

תואר ראשון דו-חוגי מובנה בתלמוד ותושב"ע כולל קורסים בהיקף של 128 נ"ז.

חלק מהקורסים נלמדים באופן פרונטלי וחלק מתוקשבים או בזום.

בחינת בקיאות: כל תלמיד יחויב במשך שנות לימודיו לתואר בבחינת בקיאות אחת. לפרטים ראו מידע על בחינת בקיאות.

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו לשלב בתואר לימודים לתעודת הוראה. תעודה זו ממקנה הזדמניות תעסוקה ומאפשרת לבוגרים להשתלב במערכת החינוך בהוראת תושב"ע וכן במוסדות להשכלה גבוהה כמרצים וכחוקרים.

תנאי הקבלה:
  1. ציון משוקלל של פסיכומטירי ובגרות של 90 ומעלה או ממוצע 90 בבגרות.
  2. ציון 85 ומעלה בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או אמי"ר או אמיר"ם

שאר תנאי הקבלה הם לפי תנאי הקבלה של האוניברסיטה.

 

לשאלות ובירורים נוספים מוזמנים לפנות אלינו:

  • סגנית מנהלית מרים אלבז

         טלפון: 03-5318612

         דוא"ל: talmud.dept@biu.ac.il

         בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00

  • קבלת קהל בזום - מתקיימת בימים א' ג' וה' בין השעות 10:00-12:00 

         בקישור: דלת פתוחה תלמוד ותורה שבעל פה

  • קבלת קהל פרונטלית מתקיימת בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00 במחלקה לתלמוד ותושב"ע בניין 410 חדר 127 קמפוס בר אילן, רמת גן. יש לתאם את הפגישה מראש עם מרים אלבז.