תואר ראשון בתלמוד ותושב"ע - חד חוגי

התלמוד עומד בבסיס התרבות היהודית לדורותיה. התלמוד הוא תיעוד טקסטואלי של דיוני חז"ל בנושאי הלכה, פילוסופיה ופרשנות תנ"ך שהתנהלו במשך דורות. הוא בנוי כפירוש למשנה ששזורים בו סיפורי אגדה, דברי חוכמה ועצות מעשיות לחיים. כל המקורות והתקופות השונות הנלמדים ונחקרים בתואר ראשון במחלקה בגישה ביקורתית, בעיון מעמיק ומתוך התייחסות להיבטים היסטוריים, פילולוגיים, ספרותיים ומשפטיים. הלימודים בתואר ראשון בתלמוד ותושב"ע מקנים שיטות מחקר שיכולות לשמש את הסטודנטים בתואר השני והשלישי.

 

למה כדאי ללמוד במחלקה לתלמוד ותושב"ע?

  • המרצים במחלקה נמנים עם החוקרים המובילים בתחומם בעולם
  • למחלקה הסכם שיתוף פעולה עם Yeshiva University בארה"ב המאפשרים לסטודנטים ללמוד קורסים מאוניברסיטה זו.
  • אנשי הסגל מחויבים ומסורים להצלחתך, באמצעות יחס אישי והדרכה צמודה הם יוודאו עמידתך בדרישות הגבוהות ומימוש מלוא הפוטנציאל הלימודי והמחקרי שלך.

 

תוכנית הלימודים לתואר ראשון חד-חוגי בתלמוד ותושב"ע כוללת את כל אוצר התורה שבעל-פה: בספרות התנאים, ובה, המשנה, התוספתא ומדרשי ההלכה; בספרות האמוראית: תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי; ובחקר הספרות הבתר-תלמודית: ספרות הגאונים, ספרות הראשונים וספרות האחרונים. כל המקורות והתקופות השונות נלמדים ונחקרים במחלקה בגישה ביקורתית, בעיון מעמיק ומתוך התייחסות להיבטים היסטוריים, פילולוגיים, ספרותיים ומשפטיים.

שנה א' כוללת בעיקר קורסי חובה בסיסיים בכדי להבין לעומק את התלמוד כמו הספרות התנאית, הספרות האמוראית, מבוא למדרש ואגדה והדרכה ביבליוגרפית וגם קורסי בחירה נוספים.

שנה ב' ושנה ג' כוללות קורסי בחירה בתלמוד ותושב"ע על פי תחומי העניין של הסטודנט והסטודנטית ושלוש עבודות סמינריוניות לפחות אצל שני מורים שונים.

תואר ראשון חד-חוגי בתלמוד ותושב"ע כולל קורסים בהיקף של 128 נ"ז.

חלק מהקורסים נלמדים באופן פרונטלי וחלק מתוקשבים או בזום.

בחינת בקיאות: כל תלמיד יחויב במשך שנות לימודיו לתואר בבחינת בקיאות אחת. לפרטים ראו מידע על בחינת בקיאות.

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו לשלב בתואר לימודים לתעודת הוראה. תעודה זו ממקנה הזדמניות תעסוקה ומאפשרת לבוגרים להשתלב במערכת החינוך בהוראת תושב"ע וכן במוסדות להשכלה גבוהה כמרצים וכחוקרים.

תנאי הקבלה:

  1. ציון משוקלל של פסיכומטירי ובגרות של 90 ומעלה או ממוצע 90 בבגרות.
  2. ציון 85 ומעלה בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או אמי"ר או אמיר"ם

שאר תנאי הקבלה הם לפי תנאי הקבלה של האוניברסיטה.

 

לשאלות ובירורים נוספים מוזמנים לפנות אלינו:

  • סגנית מנהלית מרים אלבז

         טלפון: 03-5318612

         דוא"ל: talmud.dept@biu.ac.il

         בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00

  • קבלת קהל בזום - מתקיימת בימים א' ג' וה' בין השעות 10:00-12:00 

         בקישור: דלת פתוחה תלמוד ותורה שבעל פה

  • קבלת קהל פרונטלית מתקיימת בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00 במחלקה לתלמוד ותושב"ע בניין 410 חדר 127 קמפוס בר אילן, רמת גן. יש לתאם את הפגישה מראש עם מרים אלבז.