Placeholder Image

Prof. Mordechai Sabato

דוא"ל
sabatomr@neto.net.il
שעות קבלה
יום ה' בשעות 11:00-11:50 בתיאום מראש
  קורות חיים

   

  תאריך לידה:      24.7.55

  תואר:                  דוקטור

  דרגה:                   מרצה בכיר

   

  השכלה

  השכלה תורנית   ישיבת הר עציון                                תשל"ג-תש"מ

  תעודת הוראה     מכללת הרצוג            

  תואר ראשון        האוניברסיטה העברית                    מקרא, תלמוד                       תשמ"ז

  תואר שני             האוניברסיטה העברית                    תלמוד                                     תשנ"א

  תואר שלישי        האוניברסיטה העברית                    תלמוד                                     תשנ"ז

   

  מקומות עבודה קודמים

  תאריך                           שם המוסד                  דרגה               תפקיד

  תשמ"ד-תשס"ב                מכללת יעקב הרצוג           מרצה                    מרצה למקרא ולתורה שבע"פ

  תשנ"ב, תשנ"ו, תשנ"ח     בית מורשה ירושלים     מרצה                    מרצה למקרא ולתורה שבע"פ

  תשמ"ח-תשנ"ב                 אוניברסיטה עברית           מורה משנה         מרצה במכינה לתלמוד

  תשנ"ג-תשנ"ו                     אוניברסיטה עברית           מורה עוזר           מרצה במכינה לתלמוד

  תשנ"ח                                 אוניברסיטת בר אילן        מורה מן החוץ     מרצה במחלקה לתלמוד

  תשנ"ט, תשס"ב                 אוניברסיטה עברית           מורה מן החוץ     מרצה בחוג לתלמוד

  תשס"א-תשס"ז                מדרשה תורנית לנשים (ירושלים)                 מורה לתנך ותושבע"פ

  תשס"ג-תשס"ז                 אוניברסיטת בר אילן        מרצה                    מרצה במחלקה לתלמוד

  תשס"ח -                            אוניברסיטת בר אילן        מרצה בכיר          מרצה במחלקה לתלמוד


   [SN1]

  מחקר

  Tannaitic literature

  Babylonian Talmud

  פרסומים

   

   

  Last Updated Date : 17/10/2023