כנס לכבוד פרופסור שפרבר

13/06/2011 - 14:00 - 19:00

כנס לכבודו שלפרופ' דניאל שפרברבמלאת לו שבעים 

הכנס יתקיים אי"ה ביום שני, י"א בסיוון תשע"א (13 ביוני 2011),באולם ע"ש מינץ  (403) , קרית האוניברסיטה

התכנית:

13:45  התכנסות ותפילת מנחה

14:00  דברי פתיחה:             פרופ' לייב מוסקוביץ, ראש המחלקה  

דברי ברכה:             פרופ' משה קוה, נשיא האוניברסיטה

פרופ' חיים טייטלבאום, רקטור האוניברסיטה

 חלוקת מלגות:                ע"ש ר' משה יחיאל בר-און

                                       ע"ש ר' נפתלי גינתון 

14:15 מושב ראשון, 

יו"ר: פרופ' אהרן שמש,  אוניברסיטת בר-אילן 

פרופ' יוסף גייגר, האוניברסיטה העברית

בתי-מדרשות שהיו בקיסרין 

פרופ' גדעון בוהק, אוניברסיטת תל-אביב

בין כשפים לברית מילה: לגלגוליו של לחש ארמי קדום  

פרופ' דוד הנשקה, אוניברסיטת בר-אילן

מצה ומרור פעמיים בליל הסדר - מדוע?

 16.15   הפסקה וכיבוד קל

 16:45  מושב שני,

 יו"ר: פרופ' חיים מיליקובסקי, אוניברסיטת בר אילן                                                                                                                   

  פרופ' חיים סולוביצ'יק, ישיבה אוניברסיטה 

"בית הבחירה" לר' מנחם המאירי וגורלו 

ד"ר אלישבע באומגרטן, אוניברסיטת בר-אילן

איש כמתנת ידו, אשה כמתנת ידה: מתן צדקה לפני המוות בקהילות אשכנז בימי הביניים     

פרופ' שניאור ז' ליימן, ברוקלין קולג

'מי קבור באוהל הגר"א? לברור מקום קבורתו האמתי של הגר"א

 18:45  פרופ' דניאל שפרבר, אוניברסיטת בר אילן-  דברי סיום