הכנס השנתי של המחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר-אילן ב' בסיון תשפ"ג, 22 במאי 2023

כנס השנתי לחקר ספרות התלמוד והספרות הבתר תלמודית שהתקיים ביום שני ב׳ בסיוון תשפ"ג, 22 במאי 2023