הכנס השנתי של המחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר-אילן ב' בסיון תשפ"ג, 22 במאי 2023