מרכזת המחלקה

אלבז מרים

מרכזת המחלקה
טלפון
דוא"ל
Talmud.dept@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 29/06/2022