Placeholder Image

אחראי על מבחני הבקיאות

ד"ר קצוף בנימין

אחראי על מבחני הבקיאות
משרד
בנין יהדות 410, חדר 140
שעות קבלה
ימים ג', ה' - בתיאום מראש
מחקר

ספרות התנאים, ספרות הגאונים, תולדות ההלכה והתפילה

קורות חיים

תאריך עדכון אחרון : 21/05/2017