הכנס השנתי של המחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר-אילן בי"ד בסיוון תשפ"ב, 13 ביוני 2022.