יום עיון במחלקה לתלמוד: כ' בטבת, תשע"ח (7.1.18) לישיבת מעלה גלבוע