יום עיון במחלקה לתלמוד: כ' בטבת, תשע"ח (7.1.18) לישיבת מעלה גלבוע

פרופ' דוד הנשקה על ספר המצות של הרמב"ם

 

 

ד"ר אהרן עמית על 'מכלות שמים' של רבי יהודה הנשיא

 

 

ד"ר ארנון עצמון על 'לידת משה באגדה'