יום עיון במחלקה לתלמוד: כ' בטבת, תשע"ח (7.1.18) לישיבת מעלה גלבוע

English שלחו לחבר

פרופ' דוד הנשקה על ספר המצות של הרמב"ם

 

 

ד"ר אהרן עמית על 'מכלות שמים' של רבי יהודה הנשיא

 

 

ד"ר ארנון עצמון על 'לידת משה באגדה'