טקס הענקת מלגות ע"ש גב' אסתר ומר אפרים פלמר ור' שלמה חוצ'נר