הכנס הבין אוניברסיטאי הראשון לתלמידי מחקר בספרות התלמוד וההלכה