הרצאת אורח של פרופ' מילגראם

השבוע המחלקה לתלמוד אירחה את פרופ' יונתן מילגראם, פרופסור בJewish Theological Seminary of America בניו יורק. פרופ' מילגראם מחזיק בתואר דוקטור מאוניברסיטת בר-אילן. ב-2016 התפרסם ספרו ספרו From Mesopotamia to the Mishnah: Tannaitic Inheritance Law in Its Legal and Social Contexts. הרצאתו במחלקה, שהועברה בזום עקב תקנות הקורונה, עסקה בנושא: שיטות סמויות ושיטות "בעייתיות" במשנה ודרכי פירושין והסתרתן במשנה ובתוספתא.

במאמר שכתב פרופ' מילגראם, "מן המזרח הקדום ועד למשנה: הלכות הירושה של התנאים בהקשרן המשפטי והחברתי" (שנתון המשפט העברי ל), עסק המחבר בהלכות ירושה בשני ההקשרים בהם נוצרו ההלכות — המשפטי והחברתי-כלכלי. על בסיס ניתוח פילולוגי-היסטורי של המקורות הוא הציג את השיטות השונות, כולל שיטות שנתגלו על ידי הפרדת מקורות המשנה. זאת מאחר שעורך המשנה הרכיב יחד מקורות שונים, ואפילו מקורות סותרים, וביניהם שיטות שהובלעו תוך כדי עריכת המשניות.  

הואיל ובשיטות תנאיות אלו אנו עדים לכמה מונחים ומושגים משפטיים ששורשם אינו במקרא ואף לא בפרשנותו, לא ניתן לטעון שכל דיני הירושה של התנאים נובעים מדיני הירושה המקראיים. הוא דן בכל שיטה ושיטה, אפוא, על רקע דיני הירושה בעולם העתיק, כמו גם על רקע המצב החברתי-כלכלי בארץ ישראל בתקופת התנאים.

בהרצאתו התייחס מילגראם לאותן הדוגמאות שבמאמר, אלא ממבט אחר. הוא שקל מהי המשמעות שהשיטות שנבלעו תוך כדי עריכה או מוגדרות לפנינו כדעות יחיד, כולן אפשר להגדירן כשיטות שנוגדות או עוקפות דיני תורה? כלומר, באלו דרכים מפרשים או מסתירים התנאים האחרונים שיטות שראו כ"בעייתיות"?

תמונה

 

תאריך עדכון אחרון : 05/12/2021