הודעה בדבר בחינת הבקיאות תשפ"ב

בשנת הלימודים תשפ"ב נוסף בוחן שיתקיים במערכת תומקס ויהווה 10% מן הציון הסופי.

הבוחן יתקיים אי"ה ביום שני 03.01.22 בשעה 21:30 בערב.

תאריך עדכון אחרון : 30/11/2021