שלחו לחבר

הכנס השנתי לחקר ספרות התלמוד והספרות הבתר תלמודית - תשפ"א