טפסי פניה למדור רשם

בקשה לאישור על סיום לימודים וזכאות לתואר

בקשה להוצאת ציונים בקורסים עודפים שאינם נדרשים לתואר
מיועד לסטודנטים שסיימו את כל חובותיהם והגישו בקשה לקבלת תעודה ויש להם קורסים עודפים שאותם ניתן להוציא מהדו"ח על מנת לשפר ממוצע.

טופס בקשה לאישור על קורסים עודפים
מיועד לבוגרים בלבד על מנת לאפשר שימוש בקורסים שלא נדרשו לתואר לצורך גמולים וכו'.

טופס בקשה לגיליון ציונים וממוצע ציונים
מיוד לקבלת 3 עותקים של גיליון ציונים חתום ע"י הרשם. יש לפנות למודיעין או למשרד הרשם לקבלת שובר תשלום.

בקשה להוצאת ציון חיובי משקלול ממוצע הציונים לתואר

טופס פניה כללי ואישור חוזר לתואר