טפסי פניה למדור סטטוס

   טופס פניה להכרה בלימודים קודמים
   להכרה ממוסדות אחרים ו/או הכרה פנימית בבר אילן ממחלקות אחרות

   טופס פניה להמשך לימודים
   מיועד לסטודנטים במעמד לא מן המנין

   טופס פניה להארכת לימודים (קמפוס רמת גן בלבד)
   מיועד לסטודנטים במעמד מן המנין שטרם השלימו את הדרישות באנגלית כשפה זרה

   טופס פניה לחידוש לימודים
   יש לצרף שובר תשלום חתום על ידי הבנק. פרטים וקבלת שובר תשלום במודיעין (03-5318509)

   טופס פניה להגשת עבודה באיחור
   טופס זה יש להגיש למרצה במחלקה ולא למדור סטטוס